Spojnicový graf s vyznačeným obdobím | Trendová data v grafu

Spojnicový graf s vyznačeným obdobím je skvělým grafem na prezentace nebo přehledy, na kterých potřebujete zvýraznit určité období, kdy se stalo něco zásadního, nečekaného nebo nevídaného. Spojnicový graf s vyznačeným obdobím okamžitě upoutá pozornost a zvyšuje tak lepší čitelnost prezentovaných dat. Navíc je spojnicový graf s vyznačeným obdobím velmi jednoduché vytvořit. 

Excelový soubor ke stažení

Spojnicový graf s vyznačeným obdobím

Spojnicový graf s vyznačeným obdobím budeme tvořit z prodejních dat za jednotlivé měsíce. Začneme tím, že si z jednoduchých prodejních dat vytvoříme spojnicový graf. Označíme prodejní data a na kartě Vložení vybereme graf a vložíme jednoduchý spojnicový graf. Podle potřeby graf zformátujeme, pokud chceme změníme barevnou výplň a ohraničení čáry, změníme nadpis grafu, z grafu odstraníme pomocné vodicí čáry a přidáme popisek osy y.

Abychom docílili toho, že se nám v tomto grafu objeví období, která jsou vyznačená, tak musíme do zdrojové tabulky přidat dodatečná data. Pokud se nám vyznačená období nebudou měnit, můžeme je do tabulky napsat natvrdo. Řekněme, že na prezentaci dat chceme upozornit na období poklesu mezi 1.3.2019 a 1.8.2019 (buňky A4:A49). Toto období chceme mít v grafu jako vyznačenou oblast. Do zdrojové tabulky si přidáme nový sloupec, který nazveme třeba Interval. Najdeme si požadované období. Potřebujeme, aby vyznačená oblast byla od nejvyššího čísla v grafu až po nulu, aby nám vytvořila tento krásný sloupcový tvar. Hodnoty v pomocném sloupci by tak měly být maximální hodnota, která se ve zdrojových prodejních datech objevuje. K tomu můžeme použít funkci MAX. Někde mimo tabulku si napíšeme funkci MAX, v našem případě do buňky F1, a označíme prodejní zdrojová data (B2:B38). Hodnota MAX vrátí nejvyšší hodnotu, kterou zapíšeme do sloupce interval k požadovanému období. 

Tuto sérii dat teď musíme dostat do grafu. Klikneme do grafu pravým tlačítkem a vybereme Vybrat data, v sekci Položky legendy vybereme možnost přidat. Jako název řady vybereme záhlaví sloupce, tedy Interval (C1) a jako Hodnoty řady vybereme hodnoty ve sloupci Interval (C2:C38). Do grafu se přidala vodorovná přímka, která je na úrovni maximální hodnoty a začíná a končí v datumech, které jsme označili. Klikneme do grafu a vybereme možnost Změnit typ grafu.

V záložce kombinovaný najdeme datovou sérii Interval a typ grafu změníme na plošný. Máme vyznačené období. Ještě ho trochu zformátovat. Chceme oblast bez ohraničení a chceme pro tuto oblast použít nějakou méně výraznou barvu.

Hotovo.

Pokud byste chtěli v grafu zobrazit více období, stačí vám je stejným způsobem dopsat do sloupce Interval. Jelikož máte v grafu přidaný celý sloupec, vyznačená období se vám rovnou v grafu zobrazí.

Spojnicový graf s vyznačeným obdobím 3

Spojnicový graf s vyznačeným obdobím dynamicky

Máte ještě možnost, jak tento graf vylepšit. A to tak, že nebudete chtít Interval napsat do sloupců natvrdo, ale budete chtít, aby si třeba uživatel období vybral. Můžeme tedy graf udělat trochu dynamičtější. Někam bokem si napíšeme dva datumy, což jsou datumy, kde si uživatel vybere počáteční (E3) a konečné (E4) datum. Můžete do těchto buněk vložit rovněž rozbalovací seznam s datumy, aby byl výběr období jednodušší. 

Do sloupce interval napíšeme následující podmínku. Funkce KDYŽ, otevřeme závorku a jelikož potřebujeme použít logickou podmínku, kdy obě podmínky musí platit zároveň, tak použijeme logickou funkci A, otevřeme rovnou ještě jednu závorku a použijeme funkci A, datum v buňce A2 je větší nebo rovno tomuto datumu E3, středník, a datum v buňce A2 je menší nebo rovno tomuto datumu E4, ukončit závorku, středník, tak chceme vrátit maximální hodnotu ze sloupce (MAX(B2:B38)) a v případě že podmínka splněná nebude, tak chceme vrátit nic, a jelikož potřebujeme, aby se nám tyto hodnoty vůbec v grafu nezobrazily, tak použijeme funkci NEDEF, jako nedefinováno.

Výsledek je stejný jako když napíšete hodnoty do sloupce natvrdo, akorát teď máte možnost dynamické volby.

Spojnicvoý graf s vyznačeným obdobím 1

Spojnicový graf s vyznačeným obdobím – alternativa

Další možností, jak můžete tento graf prezentovat je, vyznačit oblast pouze pod spojnicovým grafem. To znamená, že barevný sloupec, který označuje zvolené období není o celé délce, ale vychází jakoby ze spojnicového grafu. Postup je v zásadě stejný, jako u předchozí varianty, akorát musíme ve sloupci interval nahradit maximální hodnoty. Ve sloupci interval tentokrát nehledáme maximální hodnotu, jelikož to by nám barevný sloupec opět začínal v maximálním bodě grafu, ale jednoduše ve vyznačeném období, chceme vrátit stejné hodnoty jako jsou ve sloupci prodej. Napíšeme tedy funkci KDYŽ, a opět otevřeme ještě jednu závorku pro logickou podmínku A, když je datum v buňce A47 větší nebo rovno  počátečnímu datumu (E47), středník a když je datum A47 menší nebo rovno konečnému datu (E48), konec závorky, středník, tak chceme vrátit hodnoty ze sloupce prodej (B47:B83), pokud ne, tak chceme vrátit funkci NEDEF. Potvrdíme a stáhneme dolů.

Teď vložíme tuto sérii dat do grafu, pravé tlačítko myši v grafu, vybrat data a zde přidat nová data. Nejprve jako nadpis označíme záhlaví se slovem Interval a pak označíme data. Potvrdíme. V grafu se obarvila ta část spojnicového grafu, která splňuje zadanou podmínku. Teď už stačí jen kliknout do grafu, pravé tlačítko, změnit typ grafu a pro datovou sadu Interval vybrat plošný graf.

Tak to byly dva způsoby, jak můžete v grafu zvýraznit některé části grafu.

Spojnicový graf s vyznačeným obdobím 4

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *