Složená funkce KDYŽ | Funkce KDYŽ a více podmínek A/NEBO

Složená funkce KDYŽ umožňuje v Excelu otestovat více podmínek, kdy buď všechny podmínky musí být splněné a nebo stačí, aby byla splněná pouze jedna ze zadaných podmínek. Složená funkce KDYŽ se nejčastěji kombinuje s dalšími logickými funkcemi typu funkce A a funkce NEBO. To, že potřebujete použít složenou podmínku v Excelu poznáte jednoduše podle toho, že ve větě použijete slovo „ale“. Potřebujete například ve zdrojové tabulce označit příjmy, které jsou vyšší než 10 000 Kč, ale zároveň menší než 50 000 Kč.

Pokud s podmínkovou funkcí KDYŽ teprve začínáte, tak se nejdříve podívejte na video – Funkce KDYŽ pro začátečníky v 10 minutách

Excelový soubor ke stažení

Logická funkce A a logická funkce NEBO jsou velmi jednoduché a jediné, co tyto logické funkce vyžadují jsou minimálně dva parametry, kterými jsou logické podmínky. Jediný rozdíl mezi těmito funkcemi je v tom, že funkce A vrátí pravdu, pokud jsou všechny logické podmínky splněné, kdežto funkce NEBO vrátí pravdu, pokud je splněná alespoň jedna podmínka.

Pojďme si to ale ukázat na praktických příkladech.

Složená funkce KDYŽ a logická funkce A

Ve zdrojové tabulce máme několik zákazníků a jejich tržby a počty nákupů. Potřebujeme zjistit, který z těchto zákazníků splnil podmínku, že jeho tržby jsou vyšší nebo rovny 50 000 Kč a zároveň provedl tento zákazník alespoň 80 nákupů.

Začneme tím, že si ukážeme, jak funguje logická funkce A. Jelikož v tomto příkladu potřebujeme, aby byly splněné obě logické podmínky zároveň, tak použijeme funkci A.

= A (logická 1; logická 2; ….; logická n)

Do sloupce Podmínka, do buňky E5 napíšeme funkci A, kde první logickou podmínkou bude, zda jsou tržby vyšší nebo rovny částce 50 000 Kč, kterou máme uvedenou v buňce I5 (C5>=$I$5). Druhou logickou podmínkou ve funkci A bude, zda je počet nákupů v buňce D5 vyšší než 80 (D5>$I$7). Tímto je celá funkce A hotová. Ve sloupci Podmínka se vrátí série pravd a nepravd. Na řádku, kde byly obě logické podmínky splněné se vrátila pravda, kdežto na ostatních řádcích se vrátila nepravda.

složená funkce když 2

Ve sloupci Splněno poté přistoupíme k tomu, že logickou funkci A spojíme s funkcí KDYŽ. Složená funkce KDYŽ by vypadala následovně. Do buňky F5 napíšeme nejdříve funkci KDYŽ a rovnou napíšeme i funkci A, kde jako parametry funkce A uplatníme ty samé logické podmínky, a to, že C5>=$I$5;D5>$I$7. Funkce A je v tomto případě zároveň logickou podmínkou funkce KDYŽ.

Následuje druhý parametr funkce KDYŽ, čímž je parametr ano, tedy, co se má stát, pokud bude podmínka splněná. V tomto případě chceme vrátit slovo „Splněno“, pokud podmínka splněná bude a slovo „Nesplněno“, pokud podmínka splněná nebude.

složená funkce když 3

Zákazník číslo IV. nesplnil podmínku, jelikož jsou jeho jeho nákup rovny přesně 80. My se ovšem v podmínce ptáme na nákupy pouze vyšší než 80. Pokud bychom chtěli, aby zákazník číslo IV. podmínku splnil, museli bychom upravit kritérium na vyšší nebo rovno číslu 80. 

Složená funkce KDYŽ a logická funkce NEBO

V dalším příkladu potřebujeme zjistit, který zákazník splnil alespoň jednu ze zadaných podmínek. A to, že tržby u zákazníka překonaly nebo se rovnaly 50 000 Kč a nebo, že byl počet nákupů vyšší než 80. Jelikož stačí, aby pro splnění podmínky bylo splněné alespoň jedno kritérium, tak použijeme logickou funkci NEBO.

= NEBO (logická 1; logická 2; ….; logická n)

Ve sloupci Podmínka si nejdříve ukážeme, jak funguje samotná funkce NEBO. Začneme tím, že do buňky E15 napíšeme logickou funkci NEBO, kde prvním parametrem bude, zda je buňka C15 vyšší nebo rovna buňce $I$15, tedy, zda jsou příjmy vyšší nebo rovna limitu 50 000 Kč (C15>=$I$15). Druhým parametrem logické funkce NEBO je, zda je buňka D15 větší než buňky $I$17 (D15>$I$17).

Logická podmínka funkce NEBO je hotová. A stejně jako u logické funkce A se na řádcích, kde byla splněná alespoň jedna podmínka vrátila pravda. Na ostatních řádcích se vrátilo slovo nepravda.

složená funkce když 4

Ve sloupci Splněno následně můžeme funkci NEBO spojit s funkcí KDYŽ. Složená funkce KDYŽ by vypadala následovně. V buňce F15 bychom začali funkcí KDYŽ, kde v logické podmínce použijeme funkci NEBO s parametry C15>=$I$15;D15>$I$17. Následuje druhý parametr funkce KDYŽ, čímž je parametr ano, tedy, co se má stát, pokud bude podmínka splněná. V tomto případě chceme vrátit slovo „Splněno“, pokud podmínka splněná bude a slovo „Nesplněno“, pokud podmínka splněná nebude.

složená funkce když 5

Funkce KDYŽ a logická funkce A – kombinace

V některých případech potřebujeme, aby bylo zároveň splněno několik podmínek. I s tím si složená funkce KDYŽ poradí. V dalším příkladu má pro splnění podmínky zároveň platit, že tržby zákazníka jsou vyšší nebo rovny 50 000 Kč, nákupy byly vyšší než 80 a marže byla zároveň nižší než 20 %. Jelikož musí všechny tři podmínky platit zároveň, tak opět použijeme ve složené funkci KDYŽ logickou podmínku A.  

Postup je stejný jako, když používáme v logické funkci A dvě podmínky. Logická funkce A by v tomto případě vypadala následovně A(C25>=$J$25;D25>$J$27;E25>$J$29). Tato celá logická funkce A by byla zároveň logickou podmínkou složené funkce KDYŽ. V parametrech funkce KDYŽ, ano a ne, následně určíme, co se má stát, pokud podmínka splněná nebude nebo nebude.

složená funkce když 1

Funkce KDYŽ a logická funkce NEBO – kombinace

Stejně jako lze skládat více podmínek v logické funkci A, lze skládat více podmínek i v logické funkci NEBO. V dalším příkladu má pro splnění podmínky platit alespoň jedno z následujících kritérií, a to, že tržby zákazníka jsou vyšší nebo rovny 50 000 Kč nebo, že počet nákupů byl vyšší než 80 nebo, že marže byla nižší než 20 %. Jelikož stačí, aby pro splnění platilo pouze jedno z těchto kritérií, tak použijeme logickou funkci NEBO.

Postup je stejný jako, když používáme v logické funkci NEBO dvě podmínky. Logická funkce NEBO by v tomto případě vypadala následovně NEBO(C35>=$J$35;D35>$J$37;E35>$J$39). Složená funkce KDYŽ by následně obsahovala ve své podmínce tuto logickou funkci NEBO. V parametrech funkce KDYŽ, ano a ne, následně určíme, co se má stát, pokud podmínka splněná nebude nebo nebude.

složená funkce když 6

Funkce KDYŽ a kombinace logických funkcí A/NEBO

Složená funkce KDYŽ zvládne ve své podmínce i kombinaci funkcí A a NEBO. Řekněme, že v posledním příkladu zákazník podmínku splní, pokud:

  • Budou jeho tržby vyšší nebo rovny 50 000 Kč a zároveň jeho nákupy vyšší než 80
  • Nebo bude marže nižší než 20 %

Ve sloupci Podmínka začneme nejdříve s logickými funkcemi. Víme, že v rámci jedné podmínky musí zároveň platit, že zákazníkovy tržby budu vyšší nebo rovny 50 000 Kč a jeho nákupy budou vyšší než 80. jelikož musí tato dvě kritéria platit zároveň, tak začneme funkcí A. Do buňky F45 napíšeme funkci A, kde parametry budou A(C45>=$J$45;D45>$J$47). Proto, aby se z této logické funkce A vrátila pravda, tak musí být splněné obě podmínky zároveň. Zároveň, ale víme, že proto, aby zákazník podmínkou prošel, tak že buď musí být splněné tyto dvě podmínky a nebo kritérium, že jeho marže bude nižší než 20 %. Celou funkci A proto zabalíme, do funkce NEBO. Prvním parametrem funkce NEBO je funkce A, a druhým parametrem je podmínka E45<$J$49.  

složená funkce když 7

U zákazníka číslo I. vyšla pravda, a to i přesto, že výsledkem funkce A byla u něho nepravda, jelikož nesplnil ani podmínku o tržbách, ani podmínku u počtu nákupů. Výsledkem funkce A tedy byla nepravda. Nicméně jeho marže je nižší než 20 %, takže výsledek funkce NEBO byl následující NEBO (nepravda; pravda) => pravda, jelikož ve funkci NEBO stačí, aby alespoň jedna podmínka byla splněná.

Zákazník číslo II. ve výsledku podmínku nesplnil. Proč? Výsledkem funkce A byla nepravda, jelikož sice splnil kritérium počtu nákup, ale jeho tržby jsou nižší než 50 000 Kč. Výsledkem funkce A je opět nepravda. Jeho marže je přesně 20 %. Nesplnil tedy ani druhou podmínku ve funkci NEBO, jelikož nás zajímá marže pouze nižší než 20 %. Funkce NEBO tedy vypadá NEBO (nepravda; nepravda) => nepravda.

Zákazník číslo IV. splnil všechna zadaná kritéria. Výsledek u něho tedy vypadá NEBO(A(pravda; pravda); pravda) => pravda.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Dynamický prodejní report v Excelu | Microsoft 365

V dnešním videu se podíváme na to, jak pomocí dynamických funkcí v Excelu vytvořit plně dynamický prodejní report. Dynamické funkce, které budeme dnes pro vytvoření prodejního reportu

Začínáme s Power BI | Excel a Power BI

V dnešním videu se podíváme na základy práce v Power BI. Power BI je nástroj od společnosti Microsoft, který slouží k interaktivní vizualizaci a analýze dat. Specifikem Power

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *