Kombinovaný graf v Excelu | Jak vložit druhou osu do excelového grafu

V dnešním videu si ukážeme, jak v Excelu vytvořit a pracovat s kombinovaným grafem. Tedy s grafem, ve kterém máme více než jednu datovou sadu hodnot a dvě osy y. Jedná se o velmi častý graf, který nám dovoluje zobrazit dvě nebo více informací najednou, a to i přesto, že se může jednat o naprosto rozdílné veličiny. Právě proto dokombinovaného grafu přidáváme druhou osu y.  A když vydržíte až do konce videa, tak si ukážeme, jakou největší chybu můžete s kombinovaným grafem udělat a proč se jí vyvarovat. A to i přesto, že se této chyby leckdy dopouští i některá média.

Excelový soubor ke stažení:

Kombinovaný graf v Excelu

V příkladu máme tabulku, ve které máme údaje za celý rok. Máme zde data jak o počtu prodaných kusů, tak o celkových tržbách. Tyto informace chceme zobrazit v jednom grafu, tak abychom viděli vývoj jak počtu prodaných kusů, tak tržeb. V tomto případě budeme muset použít kombinovaný graf, což je graf, který v sobě kombinuje více datových sad a zpravidla má kromě hlavní osy y i druhou vedlejší osu y.

Kombinovaný graf 1

Tabulku označíme a na kartě Vložení najdeme sekci s grafy. Nejprve si ukážeme, co se stane, pokud bychom vybrali například klasický sloupcový graf. Vybereme sloupcový graf a graf se vloží do sešitu. Na první pohled vidíme, že v grafu je viditelná pouze jedna datová sada, která reprezentuje tržby. A je to proto, protože osa v grafu je v jednotkách tržeb, které se pohybují mezi 18 000 a 35 000 Kč. Když se na graf zaměříme pozorně, tak si můžeme všimnout, že v listopadu je sloupec s počtem lehce patrný. Jelikož je zde ale velký rozdíl v jednotkách, tak datová sada s počtem prodaných kusů je tak malá, až vlastně není vidět. To je velmi častý jev u kombinovaných grafů. 

Kombinovaný graf 2

V tomto grafu je tedy nesoulad v jednotkách, což vyřešíme tím, že z grafu uděláme kombinovaný graf. Klikneme pravým tlačítkem do grafu a vybereme Změnit typ grafu. Úplně dole v nabídce vybereme kombinovaný graf. Dole pod grafem se zobrazí všechny datové sady v grafu a máme u nich možnost zvolit si typy grafů. Řekněme, že počet prodaných kusů chceme v grafu zobrazit v podobě sloupců a vývoj tržeb jako spojnicový graf. Vybereme tyto grafy u jednotlivých hodnot a nahoře v náhledu vidíme, jak bude graf vypadat. Stále je v grafu viditelná pouze jedna datová sada pro tržby. To vyřešíme, když do grafu přidám druhou osu. Tuto možnost máme zde vpravo, kde máme možnost u vybrané datové sady zvolit druhou osu grafu. Vložíme druhou osu k počtu prodaných kusů a v náhledu vidíme, že se do grafu doprava vložila druhá osa s měřítkem, které odpovídá počtu prodaných kusů. Potvrdíme vytvoření grafu.

Teď máme v excelovém grafu dvě datové sady, přičemž každá z nich má svou vlastní osu v grafu. Levá osa y zobrazuje tržby v korunách a pravá osa y zobrazuje počty prodaných kusů.

U kombinovaných grafů je v rámci formátování grafu velmi důležité nejen správně popsat jednotlivé osy, ale nechat v grafu i legendu grafu, tak aby bylo každému jasné, co jednotlivé grafy znamenají. Do grafu tak můžeme vložit Popisky os. To uděláme tak, že označíme graf a buď u novějších Excelu vybereme tlačítko plus, kde vybereme vložit popisky os a nebo u starších Excelů vybereme na horní liště Návrh grafu > Přidat prvek grafu a zde vybereme Názvy os a postupně vložíme nejprve popisek k hlavní ose a následně k vedlejší ose. Osu u tržeb pojmenujeme jako Tržby v CZK a druhou osu pojmenujeme jako Počet prodaných kusů.

Kombinovaný graf 5

U kombinovaných grafů je potřeba se vyvarovat následující chybě. Druhá osa v grafu se používá tehdy, když se liší jednotky u zobrazovaných datových sad. Tak jako jsme to měli zde. Jedny hodnoty v grafu byly v korunách a druhé v kusech. Neplatí totiž, že pokaždé, když máte dvě datové sady v grafu, že musíte přidávat druhou pomocnou osu do grafu. V dalším příkladu máme tabulku, ve které máme uvedené tržby za rok 2022 a tržby za rok 2023. Označíme tabulku a vybereme třeba spojnicový graf. Spojnicový graf se vložil do sešitu a vidíme, že i přesto, že máme dvě datové sady v grafu, že je graf vykreslený dobře, jelikož jsou si tržby v rámci jednotlivých let podobné. V tomto případě tedy není nutné přidávat druhou osu do grafu, jelikož pro obě datové sady stačí jedna osa.

Kombinovaný graf 6

Jak by to ale bylo v dalším příkladu? Opět zde máme tabulku, ve které máme uvedené tržby za rok 2022 a 2023. Tentokrát se od sebe tržby ale výrazně liší. Zatímco v roce 2022 nepřekročily tržby 40 000 Kč, tak v roce 2023 se tržby pohybují ve statisících. Zkusíme z této tabulky vytvořit kombinovaný graf. Označíme tabulku a vybereme spojnicový graf. Graf se vložil do sešitu a jsou v něm viditelné obě datové sady. Tržby v roce 2022 jsou výrazně nižší než v roce 2023, a proto je graf vykreslený takto. Chybou by ovšem bylo, kdybychom se snažili zvýraznit tržby v roce 2022 pomocí druhé osy. Klikneme do grafu a vybereme Změnit typ grafu a v Kombinovaném grafu vybereme pro tržby v roce 2022 druhou osu. Potvrdíme a vidíme, že graf sice vizuálně vypadá lépe, ale toto není správný postup. Jedná se o zavádějící techniku, kterou leckdy používají média. Z tohoto grafu totiž na první pohled nevyplývá, že tržby v roce 2022 byly výrazně nižší než v roce 2023. Tím, že jsme přidali druhou osu do grafu, tak jsme zakryli fakt, že naopak byly tržby v roce 2022 významně nižší. Až po bližším prozkoumání grafu zjistíme, že má každá datová sada svou vlastní osu, což ovšem graf dělá nečitelný a zbytečný. Například v říjnu to vypadá, že v roce 2022 byly vyšší tržby než v roce 2023, což ovšem není pravda. V říjnu byla tržba v roce 2023 celkem 232 tisíc, kdežto v roce 2022 byla jen 38 tisíc.  

Toto je tedy chyba a musíme druhou osu z grafu odebrat. Buď ji odebereme přes pravé tlačítko myši, kde vybereme Změnit typ grafu a odškrtneme druhou osu a nebo jednoduše na druhou osu v grafu klikneme a smažeme ji pomocí tlačítka DELETE.

Velmi často se kombinovaný graf používá i v případě, kdy chceme v jednom grafu zobrazit například vývoj tržeb a dosaženou marži. Tak jako v další tabulce, kde máme pro jednotlivé měsíce uvedené tržby a rovněž marži, které jsme dosáhli. Toto je vhodný případ pro kombinovaný graf, jelikož je každá datová sada uvedená v odlišných jednotkách. Označíme tabulku a na horní liště Vložení vybereme ikonu kombinovaného grafu. Graf se vloží a rovnou do grafu klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme Změnit typ grafu, v kombinovaném grafu vybereme typy grafů u jednotlivých datových sad. Řekněme, že tržby chceme zobrazit jako sloupce a vývoj marže jako bodový graf. Tím pádem se v grafu pomocí teček zobrazí výše marže a do grafu se vloží druhá pomocná osa y, která představuje procentuální marže.

Takto jednoduše můžete v Excelu vytvářet kombinované grafy, které vám dovolí zobrazit více informací v rámci jednoho grafu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *