Funkce LAMBDA | Vytvořte si vlastní funkce v Excelu

V dnešním videu si ukážeme, jak v Excelu použít excelové funkce ZÍTRA, PROCENTUÁLNÍ.ZMĚNA a funkci VÁŽENÝ.PRŮMĚR. Že takové funkce v Excelu neexistují? To vůbec nevadí, jelikož my si je dneska v tomto videu vytvoříme. Někteří z vás již tuší, že dnešní video je o nové jedinečné funkci v Excelu, kterou je funkce LAMBDA. Funkce LAMBDA je dostupná v Excelech v rámci předplatného Microsoft 365., stejně jako jiné dynamické funkce jako FILTER, UNIQUE, SORT nebo SORTBY. A čím je funkce LAMBDA tak unikátní? Funkce LAMBDA je totiž jedinou excelovou funkcí, která nám dovoluje vytvářet vlastní funkce v Excelu, které následně můžeme použít kdekoliv v excelovém sešitu.

Excelový soubor ke stažení

Funkce LAMBDA

Než si použití funkce LAMBDA ukážeme na několika základních příkladech, tak si nejprve vysvětlíme, jak funkce LAMBDA vůbec funguje.

Syntax funkce LAMBDA je velmi jednoduchý. Ve funkci LAMBDA se vyplňují pouze parametry a výpočet. Nejprve tedy musíme definovat parametry funkce a následně funkci LAMBDA říct, jak se mají parametry mezi sebou chovat, tedy jaký druh výpočtu chceme s parametry provést. Poslední co musíme udělat, je dát funkci název.

Řekněme, že máme dvě hodnoty, 1 a 2. Tyto dvě hodnoty chceme sečíst. Napíšeme funkci LAMBDA, kde nejprve definujeme parametry. Máme dvě hodnoty, které chceme sčítat, takže musíme definovat dva parametry. Jako první parametr napíšeme třeba písmeno x, a jako druhý parametr třeba písmeno y. Parametry můžete pojmenovat jakkoliv budete chtít. A teď následuje výpočet. Chceme, aby funkce LAMBDA vždy parametry x a y sečetla. Ve funkci LAMBDA se neoznačují buňky, ale pracuje se právě s definovanými názvy parametrů. Takže jako výpočet napíšeme x+y. Ukončíme funkci LAMBDA a když ji potvrdíme, tak se vrátí chybová hláška. 

Funkce LAMBDA 1

Funkci LAMBDA totiž nebyly dodané žádné skutečné hodnoty, na kterých by mohla provést výpočet. Abychom ověřili, že funkce LAMBDA funguje, tak za funkci LAMBDA do závorek napíšeme hodnoty 1 a 2. Tímto zápisem lze ověřovat, zda funkce LAMBDA provede výpočet, který jsme v ní definovali. Funkci potvrdíme a funkce LAMBDA vrátila hodnotu 3. Což je správný výsledek. Ve funkci LAMBDA teď hodnotu x představuje cvičná jednička v závorce a hodnota y je hodnota 2. Výpočet ve funkci LAMBDA je x+y, takže 1+2, což je tři. 

Funkce LAMBDA 2

Abychom mohli funkci LAMBDA použít kdekoliv v sešitu, tak ji musíme pojmenovat. To uděláme přes správce názvů. Klikneme do funkce LAMBDA a zkopírujeme vzorec. Vyskočíme z funkce pomocí klávesy ENTER a klikneme na Správce názvů, kde vybereme Nový název a vymyslíme pro funkci název, pojmenujeme ji jako MojeFunkce a do odkazu na vložíme funkci LAMBDA. Potvrdíme vytvoření názvu a teď můžeme funkci zkusit v praxi. 

Funkce LAMBDA 3

Máme zde dvě cvičné hodnoty, takže vedle napíšeme funkci MojeFunkce. Ve funkci se objevily parametry stejně jako v každé jiné excelové funkci. Jako parametr x nejprve označíme hodnotu 1, středník a jako parametr y označíme hodnotu 2, funkci ukončíme a potvrdíme. Funkce MojeFunkce vrátila součet těchto dvou hodnot.

Funkce LAMBDA 4

Teď jste vytvořili svou vlastní excelovou funkci, kterou můžete využít pro součet dvou hodnot.  

Teď když víme, jak funkce LAMBDA funguje, tak si ukážeme několik základních příkladů, kde můžeme funkci LAMBDA využít.

Funkce ZÍTRA

V Excelu existuje velmi užitečná funkce DNES. Funkce DNES vrátí při každém otevření excelového sešitu dnešní datum. Co když ale velmi často pracujeme se zítřejším datumem? Žádná excelová funkce jako ZÍTRA v Excelu neexistuje. Díky funkci LAMBDA si ji ale můžeme vytvořit.

Nejprve začneme tím, že vymyslíme funkci, která by vracela zítřejší datum. K tomu můžeme využít funkci DNES, ke které přičteme jedničku. Tato jednoduchá funkce zajistí, že se po otevření Excelu vždy zobrazí zítřejší datum. Teď když máme funkci vymyšlenou, tak ji jen zabalíme do funkce LAMBDA. Ve funkci v LAMBDA v tomto případě žádné parametry definovat nemusíme, takže ve funkci bude jen samotný výpočet. Funkce LAMBDA po potvrzení vrátí chybovou hlášku. 

To nevadí, funkci zkopírujeme a na kartě Vzorce vybereme Správce názvů a vybereme nový název. Funkci pojmenujeme jako ZÍTRA a do odkazu na vložíme zkopírovaný vzorec. Potvrdíme vytvoření názvu. Teď v jakékoliv buňce napíšeme rovná se a napíšeme funkci ZÍTRA. Funkce se zobrazila, takže ji teď můžete vybrat a stejně jako ve funkci DNES se žádné parametry nevyplňují a jen se funkce ukončí. A funkce ZÍTRA vrátila zítřejší datum.

Funkce PROCENTUÁLNÍ.ZMĚNA

Jedním z nejčastějších výpočtů v Excelu je výpočet procentuální změny. Pokaždé když chceme procentuální změnu mezi dvěma čísly spočítat, tak musíme kliknout do buňky a napsat ten samý výpočet, který je, nová hodnota – původní hodnota a to celé vydělené původní hodnotou. Tento výpočet neustále opakujeme.

Funkce LAMBDA 7

Díky funkce LAMBDA si můžeme vytvořit vlastní funkci. Klikneme do buňky a napíšeme funkci LAMBDA. Nejprve definujeme první parametr, který můžeme nazvat jakkoliv, pro lepší pochopení ho nazveme jako Nová jako nová hodnota, druhým parametrem bude hodnota Stará jako stará hodnota. A následuje výpočet, který je (Nová-Stará)/Stará. Funkci LAMBDA ukončíme a potvrdíme a vrátí se chyba, jelikož jsme funkci LAMBDA nedodali žádné hodnoty pro výpočet. 

Funkci zkopírujeme a klikneme na Správce názvů, kde vybereme Nový název. Funkci pojmenujeme jako PROCENTUÁLNÍ.ZMĚNA a vzorec LAMBDY vložíme do odkazu. Potvrdíme pojmenování funkce a vrátíme se k tabulce hodnot a funkci zkusíme. 

Napíšeme rovná se a funkce je PROCENTUÁLNÍ.ZMĚNA, kde stačí označit novou hodnotu a starou hodnotu a funkci potvrdit. A máme stejný výsledek jako v předchozím sloupci jen s vlastní funkcí PROCENTUÁLNÍ.ZMĚNA.

Funkce VÁŽENÝ.PRŮMĚR

Dalším velmi užitečným výpočtem v Excelu je výpočet váženého průměru. V tabulce máme několik hodnot, ze kterých potřebujeme vážený průměr spočítat. Klasicky bychom vážený průměr spočítali tak, že bychom mezi sebou násobky hodnot sečetli a vydělili to součtem hodnot. Nebo bychom mohli k výpočtu použít funkci SOUČIN.SKALÁRNÍ, anglicky funkci SUMPRODUCT. My ale zkusíme vytvořit vlastní funkci VÁŽENÝ.PRŮMĚR.


Funkce LAMBDA 11

Základem výpočtu ve funkci LAMBDA bude vzorec pro vážený průměr pomocí funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ. Napíšeme funkci LAMBDA, ve které nejprve definujeme parametry. První parametrem jsou hodnoty, takže parametr nazveme Hodnoty. Druhým parametrem je počet, takže parametr nazveme stejně. A teď následuje výpočet ve funkci LAMBDA. To je funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ neboli SUMPRODUCT, ve které nejprve mez sebou vynásobíme Hodnoty a Počet. A funkci SOUČIN.SKALÁRNÍ vydělíme funkcí SUMA, ve které sečteme hodnoty Počet. Ukončíme závorky a funkci LAMBDA potvrdíme. Opět se vrátila chybová hláška, na což jsme zvyklí. 

Funkci LAMBDA zkopírujeme, vybereme Správce názvů a vybereme Nový název. Funkci pojmenujeme jako VÁŽENÝ.PRŮMĚR a funkci LAMBDA vložíme do pole Odkaz na. Potvrdíme vytvoření názvu a funkci zkusíme. Napíšeme funkci VÁŽENÝ.PRŮMĚR, kde se objeví naše dva parametry. Označíme Hodnoty, středník a Počet a funkci ukončíme. Funkce VÁŽENÝ.PRŮMĚR vrátila správný výsledek.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Dynamický prodejní report v Excelu | Microsoft 365

V dnešním videu se podíváme na to, jak pomocí dynamických funkcí v Excelu vytvořit plně dynamický prodejní report. Dynamické funkce, které budeme dnes pro vytvoření prodejního reportu

Začínáme s Power BI | Excel a Power BI

V dnešním videu se podíváme na základy práce v Power BI. Power BI je nástroj od společnosti Microsoft, který slouží k interaktivní vizualizaci a analýze dat. Specifikem Power

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *