Počítání v excelu – funkce POČET, POČET2, COUNTBLANK a COUNTIF(S) v Excelu

V dnešním videu se podíváme na několik excelových funkcí, které používáme pro počítání. V Excelu existuje několik různých funkcí, které k počítání hodnot můžeme použít. Od sebe se ale zásadně liší a právě v dnešním videu se podíváme na to, kdy použít funkci POČET, POČET2, COUNTIF, COUNTIFS nebo COUNTBLANK a jak se s těmito funkcemi pracuje. Ukážeme si, jak spočítat text, hodnoty, prázdné buňky nebo mix hodnot. Rovněž si ukážeme na co si musíte u těchto funkcí dát pozor, abyste neudělali chybu.

Excelový soubor ke stažení

Počítací funkce v Excelu 

A začneme první funkcí. 

POČET / COUNT

Funkce POČET neboli anglicky funkce COUNT počítá pouze číselné hodnoty. Pokud tedy budeme mít mezi hodnotami text, prázdné buňky nebo chybové hlášky, tak je funkce POČET nezapočítá. Tak jako v následujícím příkladu, kde máme ve sloupci s tržbami několik prázdných buněk. Stejně nám mezi tržby někdo zamotal i text a rovněž je zde jedna chybová hláška. Když na tento sloupec použijeme funkci POČET, tak napíšeme funkci POČET, ve které označíme hodnoty ve sloupci. Funkci potvrdíme a vrátila se hodnota 24, což je počet číselných hodnot ve sloupci, včetně nul. Nicméně prázdné buňky, textové hodnoty a chybová hláška nebyly započítané. 

Počítání v Excelu 1

Funkci POČET můžeme použít i na datumové hodnoty, jelikož z pohledu Excelu je datum pouze pořadové číslo. Pokud bychom tedy chtěli spočítat počet datumů v tabulce, tak můžeme použít funkci POČET, kde označíme sloupec s datumy a funkci potvrdíme. Funkce POČET vrátila číslo 30, což je počet řádků v tabulce, jelikož máme datum vyplněné na každém řádku. Kdybychom nějaké datum smazali, tak funkce POČET prázdný řádek nezapočítá.

Počítání v Excelu 2

POČET2 / COUNTA

V Excelu existuje rovněž druhá, podobná funkce, funkce POČET2 neboli anglicky funkce COUNTA. Na rozdíl od funkce POČET počítá tato funkce číselné, textové i chybové hodnoty. Jinými slovy, tato funkce spočítá všechny buňky, které nejsou prázdné. Pokud bychom funkci POČET2 použili na sloupec s tržbami, tak by funkce POČET2 vrátila počet 28, což je o 2 více než funkce POČET, a je to proto, protože funkce POČET2 započítala i tři textové hodnoty a jednu chybovou hlášku.

COUNTBLANK

Ani funkce POČET, ani funkce POČET2 nepočítá s prázdnými buňkami. Co když ale potřebujeme spočítat právě prázdné buňky? Na to je tady funkce COUNTBLANK, což v překladu znamená spočítat prázdné. Na sloupec s tržbami zkusíme funkci COUNTBLANK, kde opět jen označíme rozpětí hodnot. Funkci potvrdíme a funkce COUNTBLANK vrátila hodnotu dva, což jsou dvě prázdné buňky ve sloupci. 

POČET ŘÁDKŮ V TABULCE

Ani jedna z funkcí POČET, POČET2 a COUNTBLANK nepočítá se všemi buňkami, které se vám ve sloupci mohou objevit. Co když tedy potřebujete spočítat počet řádků v tabulce, ale nejste si jistí, zda na řádcích nemáte prázdné buňky nebo text? Použít jen jednu z výše uvedených funkcí by bylo nebezpečné, jelikož by to mohlo vést k nesprávnému výsledku. V takovém případě je nejlepší použít funkci ŘÁDKY. Tato funkce spočítá počet řádků v rozpětí buněk, které určíme. Můžeme tedy napsat funkci ŘÁDKY, kde označíme sloupec tržeb a funkci potvrdíme. Funkce ŘÁDKY vrátila hodnotu 30, což je správný počet řádků v tabulce. Funkce ŘÁDKY tedy spočítá počet řádků, bez ohledu na to, zda je buňka prázdná, s číslem nebo s textem.

Počítání v Excelu 5

ZDÁNLIVĚ PRÁZDNÁ BUŇKA

V dalším příkladu máme tabulku, kde máme produkty, tržby a podmínkový sloupec, ve kterém jsme pomocí funkce KDYŽ určili, zda je tržba produktu vyšší než 25 000 Kč. Pokud je tržba vyšší, tak je ve sloupci napsáno Splněno a pokud je tržba nižší, tak funkce KDYŽ vrátila prázdnou buňku. Naším úkolem je spočítat, kolik produktů splnilo podmínku. Jelikož zde máme text, tak nemůžeme použít funkci POČET, ale musíme použít funkci POČET2. Napíšeme funkci POČET2, kde označíme podmínkový sloupec. Jaká hodnota myslíte, že se vrátí? Funkci potvrdíme a vrátila se hodnota 10. Proč?

Počítání v Excelu 6

Ve sloupci máme pouze čtyřikrát napsáno slovo Splněno. Důvodem je podmínková funkce KDYŽ a něco na co si musíte dát pozor při počítání s funkcemi. Podíváme se na funkci KDYŽ, kde v parametru nesplněno je uvedený znak pro nic, tedy dvě uvozovky. Na oko se tak buňka tváří jako prázdná, nicméně ve skutečnosti prázdná není, ale jsou v ní dva znaky, což Excel chápe jako text, proto funkce POČET2 vrací celkový počet řádků, jelikož technicky je na každém řádku text. V tomto případě využijete jinou funkci pro počet, funkci COUNTIF.

COUNTIF

Funkce COUNTIF je v podstatě funkce POČET s podmínkou. Funkce COUNTIF spočítá výskyt hodnot, které ji zadáme, tedy s podmínkou, kterou ji zadáme. Zkusíme to na předchozím příkladu. Napíšeme funkci COUNTIF, kde máme jako první parametr oblast hodnot. Chceme spočítat hodnoty ve sloupci podmínka, takže označíme sloupec hodnot podmínka, napíšeme středník a následuje kritérium, což je hodnota, kterou chceme spočítat. Chceme spočítat výskyt slova Splněno, takže v uvozovkách napíšeme slovo „Splněno“. Ukončíme funkci a potvrdíme. Funkce COUNTIF vrátila správný výsledek čtyři.

Počítání v Excelu 7

Kdybychom naopak chtěli spočítat počet zdánlivě prázdných buněk, tak napíšeme funkci COUNTIF, kde opět označíme sloupec podmínka a jako kritérium napíšeme dvě uvozovky. Funkci ukončíme a potvrdíme a vrátila se hodnota 6, což je šest prázdných buněk ve sloupci.

Počítání v Excelu 8

Funkci COUNTIF můžeme použít i na sloupec s tržbami. Řekněme, že chceme spočítat, kolik tržeb bylo nad 40 000 Kč. Napíšeme funkci COUNTIF, kde označíme sloupec s tržbami a jako kritérium hledáme tržby vyšší než 40 000 Kč. Takže musíme napsat znaménko vyšší, ale opět se jedná o textovou hodnotu, takže znaménko bude v uvozovkách a spojené ampersandem s hodnotou 40 000 Kč. Funkci ukončíme a potvrdíme a tržby vyšší než 40 000 Kč jsou tři.

Počítání v Excelu 9

COUNTIFS

Funkce COUNTIFS je obdoba funkce COUNTIF, akorát, že funkce COUNTIFS umí pracovat s více podmínkami. Ve funkci COUNTIF máme prostor pouze na jednu podmínku, ve funkci COUNTIFS jich můžeme mít více. Zkusíme to na původní tabulce tržeb. Vrátíme se k tabulce a chceme spočítat, kolik tržeb v tabulce je vyšších než 40 000 Kč, ale zároveň byly tržby v roce 2023. Máme tedy dvě podmínky, výši tržeb a datum. Začneme s funkcí COUNTIFS, kde nejprve označíme první sloupec kritérií, třeba tržby, následuje první kritérium. Chceme spočítat tržby vyšší než 40 000 Kč. Takže opět znaménko vyšší než v uvozovkách a spojené ampersandem s hodnotou 40 000 Kč. Středník a následuje druhá podmínka, tedy sloupec s kritérii. Tentokrát je to sloupec s datumy, a jaké je kritérium? Chceme spočítat pouze tržby v roce 2023, takže můžeme použít, že datum bude vyšší nebo rovno, v uvozovkách s ampersandem než 1.1.2023. Nicméně i datum je v tomto případě text, takže ho musíme uvést do uvozovek. Funkce je hotová, ukončíme ji a potvrdíme. A správná hodnota je, že tržby vyšší než 40 000 Kč v roce 2023 byly čtyři. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *