Zobrazit hodnoty jako v kontingenční tabulce | Jak provádět výpočty

Možnost zobrazit hodnoty jako v kontingenční tabulce dovoluje zobrazit hodnoty jako výpočty. V kontingenční tabulce lze lehce provádět základní procentuální výpočty, a to na pár kliknutí myši a bez použití jediného excelového vzorce. V dnešním videu si ukážeme sedm výpočtů procent, které kontingenční tabulka nabízí. Projdeme si výpočty typu Procento z celkového součtu, Procento z celkového řádku a sloupce, výpočet Procento z a výpočty typu Procento z nadřazeného řádku a sloupce a z nadřazené položky. 

Excelový soubor ke stažení

Zobrazit hodnoty jako v kontingenční tabulce

Výpočty v kontingenční tabulce lze provádět v poli kontingenční tabulky hodnoty. Pole, u kterého chceme provádět výpočty, přesuneme do pole hodnot. Na pole klikneme levým tlačítkem myši a vybereme možnost Nastavení polí hodnot a následně vybereme záložku Zobrazit hodnoty jako.

Zobrazit hodnoty jako
Obrázek č.1 Zobrazit hodnoty jako

Do nastavení Zobrazit hodnoty jako se dostanete taky tak, že v kontingenční tabulce kliknete pravým tlačítkem na vybranou hodnotu a vyberete Zobrazit hodnoty jako. V rozbalovacím seznamu máme uvedené výpočty, které za nás kontingenční tabulka spočítá, neboli jak zobrazí vybrané hodnoty. 

Při použití těchto zobrazení je potřeba mít na paměti, že vždy záleží na struktuře vaší kontingenční tabulky. Záleží zda máte kontingenční tabulku strukturovanou do sloupců, řádků nebo zda členíte kontingenční tabulku na různé podkategorie. V závislosti na struktuře tabulky, pak zvolíte požadovaný výpočet.

% z celkového součtu

V tomto případě je každá hodnota ve vaší tabulce porovnávána k hodnotě celkového součtu. V našem případě je celkový součet 614 700 Kč. To znamená, že každá hodnota v tabulce je porovnávána k této hodnotě. Například kravaty v roce 2019 vynesly tržby ve výši 9 000 Kč, částka 9 000 Kč se porovnává vůči celkové hodnotě 614 700 Kč, což je 1,46 %. Celá kategorie oblečení se za poslední tři roky na celkových tržbách podílela z 49,72 %, což je hodnota 305 650 Kč vydělená hodnotou 614 700 Kč.

Bonus tip > pokud se vám jednotlivé varianty výpočtů pletou, tak vám jako pomůcka poslouží hodnota 100 %. Položka, u které v tabulce vidíte 100 % je položkou, vůči které se srovnávají ostatní hodnoty.

U % z celkového součtu vidíme, že je 100 % u celkového součtu, všechny položky v tabulce se tak porovnávají vůči této celkové hodnotě.

Obrázek č.2 Zobrazit hodnoty jako - % z celkového součtu

% ze součtu sloupce

V tomto případě je každá položka ve sloupci porovnávána k celkovému součtu daného sloupce. Poznáme to mimo jiné opět tak, že na řádku celkového součtu sloupce vidíme 100 %. Každá položka ve sloupci je tak porovnávána k tomuto číslu. V tomto případě je tedy částka 9 000 Kč u tržeb kravat v roce 2019 vydělená celkovým součtem tržeb v roce 2019. Tedy 9 000 Kč děleno 212 500 Kč, což dává 4,24 %. Stejnou logikou vidíme, že v roce 2021 se na celkových tržbách v roce 2021 podílelo nejvíce oblečení, celkem z 52,86 %, což je hodnota 107 100 Kč vydělená hodnotou 202 600 Kč.

% ze součtu sloupce
Obrázek č.3 Zobrazit hodnoty jako - % ze součtu sloupce

% ze součtu řádku

V tomto případě je každá položka na řádku porovnávána k celkovému součtu tohoto řádku, opět to jednoduše poznáme podle toho, že na řádku celkového součtu vidíme 100 %. Zatímco v předchozím příkladu u % ze součtu sloupce jsme získali informaci o tom, jak se produkt podílel na tržbách v jednotlivých letech, v tomto případě získáme informaci o tom, jak se mění % podíl tržeb produktu na celkových tržbách tohoto produktu. Každá položka na řádku je porovnávána vůči celkovému součtu na řádku. Za poslední tři roky vydělal produkt kravat celkem 22 000 Kč, z toho se na těchto celkových tržbách podílel prodej v roce 2019 celkem z 41 %, v roce 2020 z 27 % a v roce 2021 celkem z 32 %. Na celkovém řádku pak máme uvedeno, kolika procenty se daný rok podílel na celkových tržbách.

Obrázek č.4 Zobrazit hodnoty jako - % ze součtu řádku

% z

Tato možnost nám dává na výběr, které položky chceme vůči sobě srovnávat. Vybereme % z a jako základní pole vybereme produkt a jako základní položku například dámské kalhoty. Teď se všechny produkty porovnávají vůči položce dámských kalhot. Poznáme to zase velmi jednoduše podle hodnoty 100 %.

100 % máme u dámských kalhot, jelikož tržba dámských kalhot vůči tržbám dámských kalhot bude 100 %. Co nám tedy tato čísla říkají? Například víme, že v roce 2019 vydělaly pánské košile 126 % toho, co vydělaly dámské kalhoty. Neboli 24 000 Kč děleno 19 000 Kč, což je 126,32 %. Naopak tržby za šátky za poslední tři roky dosáhly pouze 27 % toho, co za stejnou dobu vydělaly dámské kalhoty. Neboli 11 200 Kč děleno 42 000 Kč, což je zhruba 27 %.

Obrázek č.5 Zobrazit hodnoty jako - % z

Velmi často se tato varianta používá pro meziroční srovnání. Do řádků přeneseme druh produktu a rok, a v hodnotách necháme tržby. Zvolíme % z a jako základní pole vybereme rok a jako základní položku předchozí rok. Díky tomuto zobrazení vidíme meziroční změnu v tržbách dle jednotlivých druhů produktů. U roku 2019 je 100 %, jelikož nemáme předchozí rok. Následně se každý rok porovnává vůči předchozímu roku. 

Obrázek č.6 Zobrazit hodnoty jako - % z

% z nadřazeného řádku

V předešlých příkladech jsme vždy porovnávali hodnoty v tabulce k celkovým součtů, ať už na celkovém součtu řádku nebo celkovém součtu sloupce nebo celkové hodnotě. U procenta z nadřazeného řádku porovnáváme jednotlivé řádky k jeho nadřazenému řádku. Tento výpočet má samozřejmě největší smysl, pokud máte řádky rozčleněné na kategorie a podkategorie, jako to máme v tomto ukázkovém příkladě. V tomto případě je tedy tržba kravat v roce 2019 porovnána k celkové hodnotě pouze v rámci své kategorie, což jsou doplňky. Procento 65,69 % vzniklo tak, že se částka 9 000 Kč vydělila celkovými tržbami doplňků v roce 2019, tedy číslem 13 700 Kč. A jak vzniklo procento 6,45 % u kategorie doplňků? Úplně stejně, tržba 13 700 Kč za doplňky se porovnala vůči svému nadřazenému řádku, což jsou v tomto případě celkové tržby v roce 2019 > tedy 13 700 Kč děleno 212 500 Kč. Takže víme, že kravaty se na tržbách doplňků v roce 2019 podílely z 66 %, ale doplňky jako celek se na celkových tržbách v roce 2019 podílely pouze z 6,5 %.

Obrázek č.7 Zobrazit hodnoty jako - % z nadřazeného řádku

% z nadřazeného sloupce

V takto strukturované tabulce se bude % z nadřazeného sloupce rovnat zobrazení u % ze součtu řádku, a je to proto, že nemáme sloupce rozčleněné do více kategorií. Máme zde pouze tržby v jednotlivých letech, takže nadřazeným sloupcem tržeb v roce 2019 je celková tržba. 

Obrázek č.8 Zobrazit hodnoty jako - % z nadřazeného sloupce

% z nadřazené položky

Zde si musíme vybrat nadřazenou položku, vůči které chceme výpočet provádět. Vzhledem k tomu, že v naší jednoduché tabulce dat máme pouze kategorie produktu a produkt, které jsou vůči sobě v podřízeném vztahu, tak zde můžeme vybrat pouze % ze součtu nadřazené položky – druh produktu. Každý produkt v tabulce je teď porovnán pouze ke své nadřazené kategorii. Všimněte si, že zmizela procenta z celkového součtu na řádku, rovněž máme 100 % uvedeno u celkového součtu u každého druhu produktů. To je rozdíl vůči variantě % z nadřazeného řádku, kde vyšly hodnoty na řádcích stejně jako zde, ale liší se zobrazení u celkových součtů u druhů produktů a celkového součtu. U varianty % z nadřazeného řádku se celkový součet druhu produktu porovnává vůči celkovému součtu, takže máte 100 % na celkovém řádku součtu. U varianty % z nadřazené položky se druh produktu neporovnává s celkovým součtem a máte tudíž 100 % u každé nadřazené položky. Pokud bychom zde vybrali nadřazenou položku například klient, tak se vrátí chybová hodnota, a je to proto, že klient není nijak nadřazený produktu ani druhu produktu.

Obrázek č.9 Zobrazit hodnoty jako - % z nadřazené položky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *