Funkce STOCKHISTORY v Excelu | Office 365

V dnešním videu se podíváme na excelovou funkci STOCKHISTORY. Jedná se o dynamickou maticovou funkci, která, jak její anglický název napovídá, vrátí do Excelu historické údaje o vybraném finančním instrumentu, a to nejen o akciích, ale i o měnových kurzech, kryptoměnách nebo fondech ET. Funkce se řadí mezi nové dynamické funkce a je zatím dostupná pouze uživatelům Excelu pro Office 365.   

Excelový soubor ke stažení

Funkce STOCKHISTORY v Excelu

Excelová funkce STOCKHISTORY stahuje do Excelu historická data o finančních instrumentech. Funkce STOCKHISTORY má několik parametrů, přičemž povinné jsou pouze dva. Prvním povinným parametrem je burzovní symbol a druhým je počáteční datum. Dalšími nepovinnými parametry jsou koncové datum, interval, záhlaví a vlastnosti.

= STOCKHISTORY (burzovní symbol; počáteční datum; [koncové datum]; [interval]; [záhlaví]; [vlastnosti]…)

Základ funkce STOCKHISTORY

V prvním příkladu chceme do excelového sešitu stáhnout historické údaje o akcii Microsoft. Pro společnost Microsoft je burzovní symbol MSFT. Napíšeme si ho do první buňky, a jako počáteční datum zvolíme třeba 1. února 2023. Do buňky A8 napíšeme funkci STOCKHISTORY, kde je prvním parametrem funkce burzovní symbol, což je právě tato zkratka, pod kterou se akcie Microsoftu obchodují. Následuje počáteční datum. Počáteční datum máme v buňce B6, takže označíme tuto buňku. Nevyplníme nic jiného a potvrdíme funkci. Funkce STOCKHISTORY vrátila kurz akcie Microsoftu ze dne 1. února 2023. 

Funkce STOCKHISTORY 21
Obrázek č.1 Základ funkce STOCKHISTORY

To, že se jedná o novou dynamickou funkci poznáme podle toho, že funkce STOCKHISTORY rozleje výsledek do okolních buněk a když na funkci klikneme, tak se celá oblast modře orámuje. Funkce rovněž tzv. žije pouze v první buňce, v našem případě v buňce A8. Pokud klikneme kamkoliv do tabulky, tak je funkce v příkazovém řádku šedá. Pokud bychom chtěli část tabulky smazat, tak se nám to nepovede, jelikož se jedná o souvislou matici, ve které nemůžeme nic měnit. Pokud bychom chtěli funkci smazat, tak musíme smazat funkci v první buňce, tedy v buňce A8. Výhodou funkce STOCKHISTORY je rovněž to, že funkce automaticky zformátuje hodnoty, které vrací. Jak tedy vidíme, tak hodnoty, které funkce vrátila jsou již zformátovaná na dvě desetinná místa a v měně americký dolar.

Obrázek č.2 Dynamická funkce STOCKHISTORY

Datumy můžete do funkce psát i ručně, akorát nesmíte zapomenout napsat datum do uvozovek. Pokud tedy nevyplníte nic jiného než povinné parametry, tak vám funkce STOCKHISTORY vrátí kurz akcie pro vybraný den.  

Funkce STOCKHISTORY 3
Obrázek č.3 Datumy ve funkci STOCKHISTORY

Pokud bychom ovšem datum změnily na 1.1.2023, tak funkce vrátí chybovou hlášku #HODNOTA, a je to proto, protože se 1.ledna neobchoduje a funkce tak nemá data, která by vrátila. 

Obrázek č.4 Chybová hláška #HODNOTA

Koncové datum

Vrátíme se k funkci a vyplníme i další nepovinné parametry. Prvním nepovinným parametrem je koncové datum. Řekněme, že chceme vrátit vývoj kurzu akcie Microsoftu od 1. února do dnešního dne. Do buňky koncové datum můžeme napsat funkci DNES(), která vždy po otevření Excelu vrátí aktuální datum. Vrátíme se k funkci a označíme koncové datum. Funkci potvrdíme a funkce STOCKHISTORY vrátila vývoj kurzu akci pro zvolený interval. Když sjedeme na konec funkce, tak si všimněte, že funkce nevrátila hodnotu pro dnešní den, jelikož funkce pracuje s ukončenými obchodními dny, takže vám vrátí hodnotu pro nejbližší ukončený obchodní den, což v našem případě je včerejší datum. 

Funkce STOCKHISTORY 22
Obrázek č.5 Koncové datum

Interval

Dalším parametrem funkce STOCKHISTORY je interval. Zde si můžeme vybrat pro jaké období chceme vrátit hodnoty. Na výběr máme ze tří možností, nula neboli základní nastavení pro denní hodnoty, jednička pro týdenní hodnoty a dvojka pro měsíční hodnoty. Pokud tento interval nevyplníme, tak funkce vrací denní hodnoty. Řekněme, že budeme chtít vrátit místo denních hodnot třeba hodnoty měsíční. Vybereme tedy dvojku pro měsíční data. Funkce v tomto případě vrátí kurzy akcie pro každý první den v měsíci. 

Funkce STOCKHISTORY 6
Obrázek č.6 Měsíční interval

Pokud bychom vybrali jako interval týden, tedy jedničku, tak funkce vrátí páteční kurzy akcií.

Obrázek č.7 Týdenní interval

Záhlaví

Dalším nepovinným parametrem je záhlaví. Máme opět na výběr ze tří možností. Pokud vybereme nulu, tak funkce nevrátí záhlaví tabulky. 

Funkce STOCKHISTORY 8
Obrázek č.8 Tabulka bez záhlaví

Pokud vybereme jedničku, tak funkce vrátí hodnoty včetně záhlaví tabulky. Toto je rovněž základním nastavením funkce, pokud tento parametr nevyplníme, tak funkce vždy vrátí záhlaví. 

Funkce STOCKHISTORY 9
Obrázek č.9 Tabulka se záhlavím

Pokud vyplníme dvojku, tak funkce vrátí nejen záhlaví tabulky, ale rovněž vrátí nad záhlavím burzovní symbol vybrané akcie. 

Funkce STOCKHISTORY 10
Obrázek č.10 Tabulka se záhlavím a burzovním symbolem

Vlastnosti

Posledními nepovinnými parametry jsou vlastnosti, což jsou hodnoty, které umí funkce STOCKHISTORY vrátit. Funkce umí vrátit datum, hodnoty obchodování při uzavření a otevření obchodního dne, maximální a minimální hodnotu a objem obchodu. Pokud parametr vlastnosti nevyplníme, tak funkce STOCKHISTORY vždy v základu vrátí datum a hodnoty pro uzavření. Pokud do parametru vlastnosti jedna vyplníme jedničku, což je rovněž hodnota pro uzavření, tak funkce vrátí pouze hodnoty bez datumů. V parametrech vlastnosti si tak můžeme vybrat, které hodnoty chceme, aby funkce vrátila. Můžeme třeba nastavit, že chceme vrátit všechny hodnoty. Tím pádem bychom se vrátili k funkci a vyplnili všechny nepovinné parametry vlastnosti, tedy 0,1,2,3,4,5. Funkci potvrdíme a funkce vrátila všechny hodnoty. 

Obrázek č.11 Vlastnosti ve funkci STOCKHISTORY

Nebo můžeme chtít jen hodnoty pro datum, otevření, maximum a objem obchodování. V takovém případě tyto hodnoty smažeme a necháme pouze 0;2;3 a 5. Funkci potvrdíme a máme správný výsledek.

Funkce STOCKHISTORY 12
Obrázek č.12 Pouze vybrané vlastnosti ve funkci STOCKHISTORY

Funkce STOCKHISTORY momentálně podporuje data z více než 50 světových burz. Bohužel v nich stále ještě není Pražská burza, seznam burz, se kterými pracuje funkce STOCKHISTORY najdete ZDE.

Funkce STOCKHISTORY a excelové grafy

Z tabulky, kterou vrátila funkce STOCKHISTORY můžeme tvořit i excelové grafy, které budou reagovat na parametry ve funkci. Vrátíme se k funkci a necháme v tabulce pouze hodnoty pro burzovní symbol, počáteční a konečné datum a ostatní hodnoty smažeme, jelikož v grafu chceme zobrazit pouze hodnoty pro uzavření, takže nám stačí základní nastavení funkce. Funkci potvrdíme a klikneme do tabulky a na kartě Vložení najdeme spojnicový graf. Klikneme na graf a do sešitu se vložil spojnicový graf s vývojem kurzu akcie. Graf posuneme na stranu a pokud teď změníme třeba počáteční datum, tak jak funkce, tabulka, tak graf reagují.

Obrázek č.13 Propojení funkce STOCKHISTORY s excelovými grafy

Stejně tak můžeme změnit i samotnou akcii, řekněme, že nás zajímá místo Microsoftu například vývoj akcií Googlu neboli Alphabetu, který má burzovní symbol GOOG. Stačí tak přepsat pouze burzovní symbol v buňce B5. Po potvrzení se změní jak data v tabulce, tak samotný spojnicový graf.

Obrázek č.14 Změna akcie a dynamické přepočítání funkce STOCKHISTORY

Chybová hláška #BUSY

Občas, když se budete snažit pomocí funkce STOCKHISTORY vrátit dlouhé časové řady pro spoustu hodnot, tak na vás může vyskočit chybová hláška #BUSY, což znamená zaneprázdněný. Stačí chvíli počkat a funkce po chvíli vrátí hodnoty do Excelu.

Funkce STOCKHISTORY 15
Obrázek č.15 Chybová hláška #BUSY

Akcie na různých burzách

Ve funkci STOCKHISTORY si rovněž můžete vybrat z jaké burzy chcete vrátit hodnot. Akcie Microsoftu se například obchodují na burze NASDAQ. Můžeme tedy burzovní symbol napsat i ve formátu zkratka burzy, dvojtečka a burzovní symbol akcie. Tak jak to máme v buňce B3 (XNAS:MSFT). Napíšeme funkci STOCKHISTORY, kde označíme symbol, počáteční a konečné datum a potvrdíme. Vrátily se kurzy akcií Microsoftu z burzy NASDAQ. Vedle chceme vrátit kurzy akcií Boeingu z New Yorské burzy. Napíšeme tedy zkratku NY burzy, dvojtečku a symbol pro Boeing (XNYS:BA). Napíšeme funkci STOCKHISTORY, kde označíme symbol, počáteční datum a koncové datum a funkci potvrdíme.

Obrázek č.16 Microsoft akcie na burze NASDAQ
Funkce STOCKHISTORY 17
Obrázek č.17 Boeing akcie na burze NY

Měnové kurzy

Funkce STOCKHISTORY nevrací ovšem pouze historická data o akciích, ale vytáhnout můžete data i o měnových kurzech. V dalším příkladu nás zajímá vývoj měnového páru EUR vůči koruně. Jako burzovní symbol napíšeme EUR:CZK. Napíšeme funkci STOCKHISTORY, kde místo burzovního symbolu označíme měnový pár a následně jen stačí označit počáteční a koncové datum. Potvrdíme a máme v excelu vývoj měnového kurzu.

Funkce STOCKHISTORY 18
Obrázek č.18 Funkce STOCKHISTORY a měnové kurzy

Kryptoměny a fondy ETF

Pomocí funkce STOCKHISTORY můžeme stahovat i historická data o kryptoměnách. Stejně jako u akcií nebo měn stačí použít správný obchodní název kryptoměny, v našem případě Bitcoinu a použít funkci STOCKHISTORY. Označíme první tři parametry a funkci potvrdíme. A máme v Excelu historický vývoj kurzu Bitcoinu. Kromě kryptoměn umí funkce STOCKHISTORY vytáhnout data i o fondech ETF nebo vybraných indexech, tak jak to vidíme na příkladu vedle.

Funkce STOCKHISTORY 19
Obrázek č.19 Funkce STOCKHISTORY a kryptoměny
Funkce STOCKHISTORY 20
Obrázek č.20 Funkce STOCKHISTORY a fondy ETF

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Dynamický prodejní report v Excelu | Microsoft 365

V dnešním videu se podíváme na to, jak pomocí dynamických funkcí v Excelu vytvořit plně dynamický prodejní report. Dynamické funkce, které budeme dnes pro vytvoření prodejního reportu

Začínáme s Power BI | Excel a Power BI

V dnešním videu se podíváme na základy práce v Power BI. Power BI je nástroj od společnosti Microsoft, který slouží k interaktivní vizualizaci a analýze dat. Specifikem Power

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *