Jak vytvořit 3D efekt v excelovém grafu | Zajímavé grafy v Excelu

V dnešním videu si ukážeme, jak v excelovém grafu vytvořit 3D efekt, kterým ozvláštníte jakoukoliv prezentaci excelových dat. Během několika málo minut vytvoříme tento excelový graf se skleněným 3D efektem, a budeme k tomu potřebovat jen pár základních dat a několik triků s excelovými tvary a formátováním. Graf, stejně jako jeho popisky samozřejmě reagují na jakékoliv změny ve zdrojových datech.   

Excelový soubor ke stažení

Jak vytvořit 3D efekt v excelovém grafu

K vytvoření grafu budeme na začátku potřebovat pouze základní data, která chceme zobrazit v grafu. V tabulce máme tři produkty s procenty, která chceme ukázat ve sloupcovém grafu. Místo obyčejného sloupcového grafu ale znázorníme naše data v zajímavém grafu s 3D efektem.

3D efekt v excelovém grafu 1
Obrázek č.1 Zdrojová data

K vytvoření grafu budeme kromě základních dat potřebovat ještě dva sloupce. V prvním sloupci přičteme k procentům 5 %. Napíšeme rovná se, označíme procenta, plus a 5 %. Potvrdíme a stáhneme vzorec pro ostatní řádky. Pět procent přičítáme k procentům z důvodu toho, že v dolní a horní části grafu máme tyto podstavce. Pokud bychom k původním datům nepřičetli 5 %, tak by část grafu zakrýval spodní podstavec.

3D efekt v excelovém grafu 2
Obrázek č.2 První pomocný sloupec

Budeme potřebovat ještě jeden sloupec s maximální hodnotou osy y, což je 100 % plus dvakrát pět procent, jedněch 5 % pro spodní podstavec a druhých 5 % pro horní podstavec. Takže celkem 110 %. Na každý řádek tedy napíšeme 110 %. 

Toto je vše, co budeme k vytvoření grafu potřebovat.

Obrázek č.3 Druhý pomocný sloupec s maximální hodnotou

Tabulku máme vyplněnou, takže můžeme přistoupit k vytvoření sloupcového grafu. V tabulce označíme nejprve produkty, podržíme klávesu CTRL a označíme dva pomocné sloupce. Původní data v tabulce neoznačujeme. Na kartě Vložení najdeme sloupcový graf a klikneme na něj. Do sešitu se složil klasický excelový sloupcový graf.

Graf zvětšíme, posuneme ho stranou a zatím ho nebudeme formátovat.     

Obrázek č.4 Tvorba sloupcového grafu

Vrhneme se na vytvoření skleněného 3D efektu, který je tvořený několika tvary, které díky formátování připomínají skleněné tuby. Skleněná tuba je tvořená celkem třemi tvary. Vložíme první tvar. Na kartě Vložení najdeme Obrazce a zde vybereme obdélník. Nakreslíme tenký obdélník do excelového sešitu. Obdélník by neměl být moc tlustý, jedná se o podstavec grafu. V našem příkladu máme podstavec tmavě modrou barvou, takže na obdélník klikneme pravým tlačítkem a vybereme tmavě modrou barvu jako výplň a ohraničení vybereme jako bez ohraničení.

Obrázek č.5 Kresba tvaru a změna barevné výplně

Klikneme na obdélník pravým tlačítkem myši a vybereme Formát obrazce. Na záložce výplň nejprve vybereme místo souvislé výplně přechodovou výplň. Jako úhel nastavíme 0 stupňů. Základem efektu jsou tyto přechodové zarážky. Přechodové zarážky nám totiž dovolí vykreslit tyto různé odstíny ve tvaru, což ve výsledku vytvoří samotný 3D efekt. Pro tento efekt, který se snažíme vytvořit, budeme potřebovat celkem šest přechodových zarážek. Přechodové zarážky přidáme pomocí ikony s pluskem. Pomocí ikon s mínusem přechodové zarážky zase odebereme.

Obrázek č.6 Přechodová výplň

Přechodové zarážky umístíme tam, kde chceme, aby se v obrazci měnily barvy. První přechodovou zarážku necháme na pozici 0 %. Což je přechodová zarážka v obrazci úplně nalevo. Přidáme druhou přechodovou zarážku pomocí tlačítka plus, klikneme na zarážku a její pozici změníme na 20 %. To znamená, že v prvních 20 % obrazce chceme, aby se umístila zarážka. Přidáme třetí přechodovou zarážku a její pozici nastavíme na 40 %. Čtvrtou zarážku přidáme na pozici 80 %. Předposlední zarážku nastavíme na 90 %. Poslední zarážku necháme na 100 %. Teď máme nastavené přechodové zarážky, které jsou základem skleněného efektu.

3D efekt v excelovém grafu 7
Obrázek č.7 Nastavení přechodových zarážek

Teď musíme změnit u přechodových zarážek barvy, pomocí kterých vytvoříme samotný 3D efekt. První zarážku necháme tmavě modrou barvou. Klikneme na druhou zarážku a změníme u ní barevnou výplň na světle modrou. Třetí, čtvrtou a poslední zarážku necháme rovněž tmavě modrou a pouze předposlední zarážku změníme na světle modrou. Pruhovaný 3D efekt podstavce je hotový.

Obrázek č.8 Změna barevné výplně u přechodových zarážek

Abychom horní podstavec a samotnou tubu nemuseli tvořit od začátku, tak obrazec označíme, zkopírujeme a vložíme ho do sešitu ještě dvakrát. Dva obrazce jsou základnou skleněné tuby. Umístíme je od sebe tak aby lícovaly. Třetí obrazec vložíme mezi tyto dva a roztáhneme ho po celé délce, tak aby všechny tři obrazce hezky lícovaly, dotýkaly se, ale nepřekrývaly.

Obrázek č.9 Zkopírování tvarů

Podstavce jsou hotové. Zbývá prostřední část grafu. Označíme prostřední obrazec a zformátujeme u něho barevné výplně. Zarážky necháme na stejných pozicích jako u podstavců. Jen u nich změníme barevné výplně a transparentnost. Označíme první přechodovou zarážku a nastavíme u ní průhlednost na 50 %. U druhé přechodové zarážky nastavíme průhlednost na 75 %. U třetí a čtvrté zarážky nastavíme průhlednost na 100 %. Předposlední zarážka bude mít průhlednost opět 75 % a poslední 50 %.

3D efekt v excelovém grafu 10
Obrázek č.10 Průhlednost přechodových zarážek

Poslední, co zbývá je spojit tyto tři obrazce dohromady. Označíme všechny tři obrazce, a to tak, že postupně obrazce označujeme, zatímco držíme klávesu CTRL. Následně na jeden z nich klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme Seskupit. Tím se obrazce spojí do jednoho obrazce. 3D efekt skleněné tuby je hotový.

3D efekt v excelovém grafu 11
Obrázek č.11 Seskupení tvarů

Teď musíme tento obraz dostat do grafu. To uděláme tak, že obraz označíme, zkopírujeme a označíme tu část grafu, která představuje 110 %. Na sloupec klikneme jen jednou, čímž se označí všechny sloupce představující 110 % v grafu. Pomocí klávesové zkratky CTRL+V obrazec vložíme do grafu. Obrazec se vložil a teď už můžeme formátovat samotný graf. Označíme obrazce, klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme Formát datové řady. V možnostech řady vybereme 100 % překrytí řady. Tím se obě datové sady překryjí a jelikož jsme v prostřední části obrazce nastavily různé průhlednosti, tak je druhá datová sada vidět skrze skleněnou tubu. Tuby chceme trochu širší, takže nastavíme šířku mezery třeba na 60 %.

3D efekt v excelovém grafu 12
Obrázek č.12 Vložení tvaru do grafu

Ještě musíme upravit osu y. Klikneme na osu y a vybereme Formát osy. Zde zkontrolujeme v možnostech osy, že máme minimum nastaveno na 0 a maximum na 1,1 jako 110 %. Osu jsme upravili a jelikož plánujeme vložit popisky s procenty přímo do grafu, tak můžeme samotnou osu smazat.  Stejně tak můžeme smazat pomocné vodicí čáry. Název grafu a legendu rovněž nepotřebujeme, tak je smažeme.

Obrázek č.13 Úprava osy y

Teď vložíme popisky do grafu. Klikneme na graf, pravé tlačítko grafu a přidat popisky dat. Klikneme na popisky a vybereme Formát popisků dat. Potřebujeme, aby se v popisku zobrazily reálné hodnoty, takže vybereme Hodnota z buněk a označíme reálná data. Odškrtneme Hodnotu a vodicí čáru a jako umístění popisku vybereme Za zakončením. Dokud máme popisky označené, tak je můžeme zvětšit a udělat je třeba tučně. Pokud nám popisky překrývají graf, tak změníme velikost vnitřního pole grafu. Označíme vnitřní pole a trochu ho zmenšíme, tak aby se do grafu vše pohodlně vešlo.

Obrázek č.14 Hotový graf s 3D efektem

Hotovo. Teď máte vytvořený sloupcový graf s 3D efektem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *