Formátování grafů v Excelu | Excelové grafy

V jednom z prvních videích na Akademii Excelu jsme si ukázali několik způsobů, jak v Excelu grafy vytvořit. Máme dokonce i sérii videí o excelových grafech a jak vytvořit nejrůznější zajímavé grafy v Excelu. Nikdy jsme se ovšem nezabývali tím, jak v Excelu grafy formátovat. A právě na formátování excelových grafů se podíváme v dnešním videu.

Excelový soubor ke stažení

Formátování grafů v Excelu

Pro dnešní ukázku formátování grafů nám poslouží úplně základní datová sada, ve které máme uvedené pouze produkty a počet prodejů. Do Excelu vložíme jednoduchý sloupcový graf, na kterém si formátování grafů ukážeme. Data označíme, klikneme na kartu vložit a zde vybereme graf a sloupcový graf. Tímto se do excelového sešitu vložil jednoduchý sloupcový graf.

Každý excelový graf je rozdělený do několika částí, přičemž každou jeho část můžete formátovat zvlášť. Můžeme formátovat graf jako celek, můžeme formátovat pouze název grafu nebo osy grafu. Další oblastí grafu je samotná oblast dat, která zobrazuje vaše hodnoty. Na tuto oblast přímo navazuje legenda grafu nebo popisky dat. 

V tomto videu si postupně ukážeme, jak zformátovat jednotlivé oblasti grafu.

 

Formát oblasti grafu

Ve formátu oblasti grafu formátujete graf jako celek. V této oblasti budete nejčastěji upravovat velikost grafu. Velikost grafu můžete buď upravit tak, že označíte graf a jednoduše tahem rohů změníte velikost a tvar grafu. Nebo znáte přesné rozměry, které musí váš graf splňovat. Přesnou velikost grafu nastavíte tak, že kliknete na graf, tím se označí celý graf, kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Formát oblasti grafu. Zde pod záložkou Velikost a vlastnosti pod záložkou Velikost nastavíte požadované rozměry grafu. Můžete rovněž vybrat možnost Zamknout poměr stran. Tím pádem změníte jen jednu stranu, potvrdíte ENTER a druhá strana se dopočítá podle první strany.

Jak formátovat grafy v Excelu 1
Obrázek č.1 Formát oblasti grafu

Další, co by se vám mohlo hodit je zrušení orámování grafu. Pokud nechcete aby váš graf měl tuto šedou linii okolo grafu, použijete formát oblasti grafu, kde ve formátu ohraničení vyberete bez čáry. Pokud byste naopak orámování grafu chtěli zviditelnit, tak na tomto stejném místě můžete změnit barvu orámování, styl čáry a nebo její tloušťku. Dokonce zde můžete vybrat, aby měl váš graf zaoblené rohy.

Jak formátovat grafy v Excelu 2
Obrázek č.2 Orámování grafu

V možnostech barvy a ohraničení můžete rovněž měnit barevnou výplň grafu, tady neměníte barvu sloupců nebo vašich dat, ale měníte barvu pozadí grafu. Pokud máte v plánu vkládat graf například do nějakého excelového přehledu, který má barevné pozadí, tak můžete rovněž úplně odebrat výplň grafu. V možnostech výplň a ohraničení vyberete bez výplně a graf se změní na graf s transparentním pozadím. Pokud ho teď vložíme na barevné pozadí, tak graf přijme barvu tohoto pozadí.

Obrázek č.3 Transparentní pozadí grafu

Graf ve svém základním nastavení reaguje na šířku sloupců nebo řádků. To znamená, že pokud si nastavíte formát velikosti grafu a následně změníte velikost podkladových buněk, na kterých graf sedí, tak se vám formát grafu opět změní.  Pokud tuto možnost chcete vypnout, tak musíte do Nastavení oblasti grafu > Velikost a vlastnosti > vlastnosti > neměnit velikost grafu podle šířky sloupců. Teď jakmile změníte šířku podkladových barev, tak už se rozměr grafu nezmění.

Jak formátovat grafy v Excelu 4
Obrázek č.4 Nepřesouvat a neměnit velikost s buňkami

Formát názvu grafu

Jako název grafu se vám v základu přenese název sloupce nebo řady, kterou máte ve zdrojové tabulce. Pokud chcete název upravit, tak máte v zásadě dvě možnosti. Můžete upravit název sloupce ve vaší zdrojové tabulce a název se automaticky přenese do názvu grafu. Nebo můžete jenom upravit název grafu, v tomto případě se název nepřenese do názvu sloupce ve vaší zdrojové tabulce. Název upravíme tak, že na něj dvakrát klikneme. Můžeme ho smazat a nahradit názvem novým. Nebo ho můžeme zformátovat. Klikneme na něj pravým tlačítkem a vybereme Formát názvu grafu. Kromě toho, že můžeme měnit samotný název, tak můžeme formátovat barevnou výplň, ohraničení, nebo styl zarovnání a směr textu.

Můžete rovněž měnit polohu nadpisu. Nadpis můžete označit a kliknutím myši ho po grafu přesouvat.

Pokud byste potřebovali nadpis grafu ve dvou řádcích, tak si klikněte do nadpisu tam, kde chcete, aby končil první řádek nadpisu a zmáčkněte klávesovou zkratku CTRL SHIFT ENTER.

Změna písma v nadpisu, změna stylu nebo velikost písma se ovládá přes kartu Domů. Jednoduše si nadpis označte a na kartě Domů v horní liště změňte velikost a typ písma nadpisu.

Jak formátovat grafy v Excelu 5
Obrázek č.5 Nadpis grafu

Pokud byste nadpis v grafu vůbec nechtěli, tak ho označte a smažte. Pokud byste ho chtěli zase vrátit nazpět, tak v Horní liště v záložce Návrh grafu vyberte Přidat prvek grafu a zde vyberte přidat nadpis grafu. Novější Excely mají u excelových grafů v pravém horním rohu ikonu plus, přes kterou mohou do grafu přidávat jednotlivé prvky. Takže můžete vybrat ikonu plus a přidat Nadpis grafu. 

Obrázek č.6 Přidání a odebrání nadpisu grafu

Formát os

Pro formátování os klikneme na vybranou osu, kterou chceme formátovat, klikneme pravým tlačítkem myši na osu x, vybereme formát osy a vpravo se objeví ovládací panel. Zde máme nepřeberné množství možností, co všechno můžeme v ose grafu měnit.

Opět můžeme měnit barevnou výplň a styl čáry na ose. Nejčastěji ale nejspíše využijete u formátu osy poslední záložku, kterou je Možnosti osy. Kdybyste z nějakého důvodu chtěli změnit pořadí hodnot na ose x, bez toho, abyste měnili pořadí ve zdrojové tabulce, tak vyberete možnost Kategorie v obráceném pořadí. Tím se celý graf zrcadlově obrátí.

V popiskách si zase můžete nastavit vzdálenost popisků od osy. Toto se vám bude hodit zejména při práci se zápornými hodnotami, jako to máme v ukázce. Popisek osy teď překrývá hodnoty v grafu u záporných hodnot. Klikneme znovu na osu x, vybereme Možnosti osy, Popisky a zde vybereme možnost nízko. Popisky se přesunou dolů do grafu, tak aby nepřekrývaly negativní hodnoty.

Jak formátovat grafy v Excelu 7
Obrázek č.7 Formát osy grafu

U číselných hodnot na osách můžeme formátovat i čísla. Klikneme na osu y, kde máme číselné hodnoty. Ve formátu osy vybereme Možnosti osy a zde Číslo. Klasicky můžeme čísla zformátovat na obecný formát, měnu a nebo čísla s desetinnými místy a procenty. Můžeme zde dokonce vybrat formát vlastní. Hodnoty na ose opět přebírají formát hodnot ze zdrojové tabulky, pokud si tedy krok s formátem osy chcete ušetřit, tak nejprve zformátujte hodnoty ve zdrojové tabulce.

Obrázek č.8 Formát číselné osy grafu

U textových hodnot u osy se vám zase může hodit možnost Velikost a vlastnosti. Pokud byste měli data s hodně datumy nebo například s dlouhým názvem, tak ne vždy se vám celý název vejde pohodlně jako popisek osy. Vyřešit to můžete tím, že text natočíte. Tuto možnost najdete ve formátu osy, Velikost a Vlastnosti, kde vyberete směr textu. Pokud byste chtěli popisy natočit pod nějakým úhlem, tak na to vám poslouží tato možnost Vlastní úhel. Můžu zde zvolit například 90 % nebo jakýkoliv jiný úhel a popisy osy se změní pod vybraným úhlem.

Jak formátovat grafy v Excelu 9
Obrázek č.9 Formát textové osy grafu

Názvy os

Stejně jako u nadpisu přidáme popisky osy z horní lišty u Návrhu grafu a zde vybereme v Přidat prvek grafu Názvy os. Můžeme si vybrat zda chceme přidat popisek osy pouze k ose x nebo k ose y, nebo k oběma. Pokud byste v grafu měli více os, tak se zde zobrazí všechny popisky všech os grafu. V našem případě přidáme popisek osy pouze pro osu y, jelikož osa x je v podstatě jasná. Není pochyb k tom, že na ose x máme zobrazené produkty, takže další popisek osy x by byl již zbytečný. Popisek osy můžeme přidat rovněž přes znaménko pls u grafu.

Jak formátovat grafy v Excelu 10
Obrázek č.10 Názvy os

Stejně jako nadpis grafu můžu i popisek chytit myší a přesouvat ho. Pokud chci zformátovat styl a velikost písma, ta opět využiji kartu Domů, kde vyberu ve formátu písma požadovaný formát. Stejně jako u nadpisu můžete změnit barevnu výplň pozadí popisku a ohraničení. V možnosti Velikost a vlastnosti můžete rovněž změnit směr textu popisků. Vybereme možnost Směr textu a zde si můžeme vybrat zda text zobrazíme vodorovně, otočený o 90 % nebo třeba pod sebou.

Pokud byste osu y nebo x v grafu nechtěli, tak se dají jednoduše smazat z grafu i osy. Jednoduše si ji označte a zmáčkněte klávesu Delete. Pokud byste ji zase chtěli přidat tak to můžete udělat přes znaménko plus u grafu nebo z horní lišty přes Návrh grafu a přidat prvek grafu.

Formát datové řady

Nejčastěji budete formátovat tu část grafu, která ukazuje vaše hodnoty. Jedná se o oblast, které se říká datová řada. Pokud jednou kliknete do oblasti grafu vybere se celá oblast datové řady. Pokud na sloupec v grafu kliknete dvakrát, tak se místo celé datové řady označí pouze jeden sloupec. Chceme formátovat celou datovou řadu, takže klikneme jednou do grafu a klikneme pravým tlačítkem myši na hodnoty a vybereme formát datové řady. Můžeme upravit barevnou výplň a ohraničení grafu. Barvu můžete upravit i rychleji, pokud na hodnoty klikneme pravým tlačítkem a nahoře vyberete barevnou výplň.

Obrázek č.11 Formát datové řady

Pokud chcete barevně odlišit každý sloupec, můžete buď na každý zvlášť kliknout a změnit barvu a nebo vybrat Výplň > různé barvy podle bodů. Neumožňuje vám to ale vybrat podmíněné formátování nebo barvy > barvy se berou z barevné palety, kterou máte v Excelu přednastavené. Pokud změníte barvenou paletu Excelu > budou se vám i tyto barvy měnit v dané paletě.

Jak formátovat grafy v Excelu 12
Obrázek č.12 Různé barvy podle bodů

V záložce Velikost a vlastnosti můžete formátovat překrytí řad, šířku mezery mezi sloupci nebo to, zda přidáte vedlejší osu. Vedlejší osu má smysl přidávat, pokud máte v grafu více datových sad, než je jednu.  U sloupcového grafu zde můžete upravit šířku mezery mezi sloupci, stejně jako překrytí řad, což se hodí zejména u vytváření složitějších grafů nebo infografiky. 

Jak formátovat grafy v Excelu 13
Obrázek č.13 Šířka mezery

Pokud se rozhodnete potom, co jste zformátovali celý graf, změnit typ grafu > například ze sloupcového na spojnicový > nemusíte tvořit nový graf a celý ho formátovat znovu > stačí kliknout do grafu, pravé tlačítko, změnit typ grafu > vybrat nový typ grafu a po změně vám zůstane i váš formát.

Obrázek č.14 Změna typu grafu

Formát zobrazované oblasti

Zobrazovanou oblast označíte tak, že kliknete do grafu mimo datové sloupce, čímž se vám zobrazí tato vnitřní část grafu. I u této oblasti můžete změnit barevnou výplň a ohraničení. Rovněž můžete změnit velikost této vnitřní části grafu. Můžete tak chytit rohy této oblasti a oblast grafu roztáhnout až do okrajů samotného ohraničení grafu, čímž graf zvětšíte.  

Obrázek č.15 Formát zobrazované oblasti

Formát mřížky

Mřížka se v grafu zobrazí automaticky a v grafu slouží jako vodící čára, která se u některých typů grafů může hodit, ale většinou působí v grafu rušivě. Pokud chcete mřížku v grafu nechat, ale nechcete aby působila rušivě, tak ji můžete dát nějakou neutrální světlou barvu. Označíme mřížku, klikneme pravým tlačítkem, vybereme formát mřížky, barvy a zde vybereme nějakou světlou barvu, třeba světle šedou. Můžete rovněž změnit styl čáry mřížky například na přerušovanou čáru. Pokud chcete mřížku smazat, tak na ni klikněte a když ji máte označenou, tak jednoduše zmáčknete klávesu DELETE a mřížka se tím smaže.

Obrázek č.16 Formát mřížky

Legenda

Legenda grafu se vám přidá sama, při vytvoření grafu, pokud máme v grafu více datových sad. Pokud by se nepřidala, tak ji můžete zase lehce zapnout přes tlačítko plus u grafu nebo z horní lišty přes Přidání prvku grafu. Legendu je vždy vhodné přidat, pokud máme v grafu více datových sad, a to proto, aby uživatel věděl, který sloupec nebo linie zobrazuje kterou datovou sadu. Přes znaménko plus si velmi lehce můžeme vybrat umístění legendy v rámci grafu, můžete ji zobrazit nahoře, dole nebo na krajích vašeho grafu. Vždy je ale dobré vybrat tuto možnost Zobrazit legendu tak, aby nepřekrývala graf. Tím si zajistíte, že jakkoliv budete měnit graf, jeho velikost nebo rozměry, že vám legenda nikdy nebude překrývat samotný graf. Stejně jako ostatní textové hodnoty, můžete písmo upravovat z karty Domů, legendu můžete i barevně odlišit přes výplň pozadí a nebo orámovat.  

Jak formátovat grafy v Excelu 17
Obrázek č.17 Formát legendy

Popisky dat

Pro lepší pochopení zobrazovaných dat je skoro vždy lepší přidat popisky dat. Popisky dat přidáme nejjednodušeji tak, že v grafu klikneme na datovou sadu a vybereme Přidat popisky dat. Popisky dat pak formátujeme přes Formát popisků dat. Opět můžete formátovat písmo, barevnou výplň, orámování. 

Jak formátovat grafy v Excelu 18
Obrázek č.18 Popisky dat

Nejužitečnější je ovšem možnost Možnosti popisku. Zde si můžete vybrat, co se vám zobrazí v popisku. Můžeme například vybrat Název kategorie a v každém popisku se rovnou zobrazí i označení produktu. 

Jak formátovat grafy v Excelu 19
Obrázek č.19 Možnosti popisku

Možnosti popisku si ukážeme na koláčovém grafu. Klikneme do spojnicového grafu a vybereme možnost Změnit typ grafu. Vybereme jednoduchý koláčový graf. Všimněte si, že se popisky objevili uvnitř grafu, což je dělá nečitelnými. Označíme popisky dat a klikneme na Formát popisků dat. Zde v Možnostech popisků vybereme v možnosti umístění popisku nejdříve za zakončením. Tím se popisky přesunou mimo graf.

Obrázek č.20 Umístění popisku

Teď v možnostech popisku vybereme možnost název kategorie, odškrtneme hodnotu, tím nám hodnota zmizí a místo toho vybereme procenta. Rázem se vám objevilo procentuální vyjádření produktů na celkových prodejích, můžete tam samozřejmě nechat i původní hodnoty. 

Jak formátovat grafy v Excelu 21
Obrázek č.21 Možnosti popisku

Občas se vám u popisků dat zobrazí tyto vodicí čáry, pokud byste je ta nechtěli, tak zde odškrtnete Zobrazit vodicí čáry. Zde v možnosti oddělovač si můžete vybrat, jakým oddělovačem budou oddělené hodnoty v popisku.

Popisky samozřejmě můžete manuálně přesouvat po grafu a měnit jejich umístění.

Excelový graf přebírá formát dat ze zdrojové tabulky. To znamená, že pokud chcete mít méně práce s formátováním hodnot v grafu, tak je lepší mít hned hezky zformátována data ve zdrojové tabulce. Řekněme, že chceme mít v grafu hodnoty v české měně. Nejprve tedy změníme formát hodnot v tabulce na měnu, bez desetinných míst. A jak vidíme, tak se formát přenesl. 

Formátovací triky

Teď když jsme si ukázali, jak zformátovat jednotlivé oblasti grafu, tak vám ukážu ještě pár posledních triků, které vám práci s grafy ulehčí nebo zrychlí.

Teď, když jste graf zformátovali graf do požadovaného vzhledu, máte vytvořit druhý identický graf. Vytvoříte zcela nový graf, označíte původní graf, který již máte zformátovaný, zkopírujete za pomocí CTRL+C, označíte nový graf a na kartě Domů vyberete vložit a zde Vložit jinak a formáty. A překopíruje se vám formát z původního grafu na nový.

Jak formátovat grafy v Excelu 22
Obrázek č.22 Kopírování formátu grafu

Někdy je vhodné dát grafu dostatek vlastního místa, v takovém případě ho můžete vložit na vlastní list v Excelu. Klikněte pravým tlačítkem do grafu a vyberte možnost Přesunout graf. Zde můžete vybrat možnost Nový list, který pojmenujeme třeba velmi originálně Graf a potvrdíme. Pokud byste ho chtěli zase zpátky, tak opět pravé tlačítko myši, přesunout graf a vybrat exitující list, kam ho chcete přesunout.

Obrázek č.23 Vložení grafu na vlastní list v Excelu

Pro rychlejší a efektivnější práci, lze přesouvat a formátovat i více grafů najednou. Pokud máme více grafů, u kterých chceme najednou zformátovat rozměry, tak si je všechny označíme pomocí CTRL a v liště změníme rozměry. Stejně tak můžeme všechny grafy takto označené najednou přesouvat nebo měnit manuálně jejich velikost. Můžeme rovněž vybrat jejich zarovnání a pokud chceme aby se několik grafů chovalo jako ucelená skupina, tak vybereme seskupit/oddělit.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Dynamický prodejní report v Excelu | Microsoft 365

V dnešním videu se podíváme na to, jak pomocí dynamických funkcí v Excelu vytvořit plně dynamický prodejní report. Dynamické funkce, které budeme dnes pro vytvoření prodejního reportu

Začínáme s Power BI | Excel a Power BI

V dnešním videu se podíváme na základy práce v Power BI. Power BI je nástroj od společnosti Microsoft, který slouží k interaktivní vizualizaci a analýze dat. Specifikem Power

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *