Infografika v Excelu | Ikony místo grafů

Infografika v Excelu je prvek, kterým můžete velmi jednoduše oživit prezentaci dat nebo excelový dashboard/přehled. Infografika v Excelu je zábavný způsob, jak dát vašim datům život a alternativa k obyčejným grafům. Tradičně se tato technika ukazuje na ikonách panenky a panáčka, ale abych vás přesvědčila o tom, že infografika v Excelu může být opravdu zábava, tak si dnes tvorbu infografiky ukážeme na ikonách sklenic s vínem 🙂

Excelový soubor ke stažení

Infografika v Excelu – příprava dat

K vytvoření infografů vám stačí velmi základní data. Představme si, že jsme podnik, který prodává nebo vyrábí bílá a červená vína. K dispozici máme jen procentuální vyjádření podílu prodeje mezi bílým a červeným vínem. Jelikož prodeje vždy v celku tvoří 100 %, tak nastavujeme procenta pouze u bílého vína a procenta u červeného vína se dopočítají. Máme tedy počáteční data, kdy víme, že bílá vína tvoří 60 % prodejů a červená vína tvoří 40 %. K tomu, abychom infografiku vytvořili budeme ještě u každé kategorie potřebovat řádek se 100 %. Dopíšeme tedy k bílému i červenému vínu 100 %.

Infografika v Excelu – vložení grafu a formát ikon

V dalším kroku potřebujeme do Excelu vložit ikony, které chceme použít v infografice. Na kartě Vložení vyberete pole Ikony a najdete ikony, které si přejeme vložit do infografiky. Pro dnešní ukázku hledáme sklenici s vínem. Sklenice s vínem se nacházejí v ikonách v sekci Jídlo a pití. Označíme ikonu, která se nám líbí a vybereme vložit.

V dalším kroku musíme trochu upravit vzhled ikony. Označíme ikonu a zmáčkneme pravé tlačítko myši a vybereme Obrys. Zde nastavíme černou barvu, aby se ikona orámovala. Hned nastavíme i barevnou výplň, kterou nastavíme na bez výplně. Ikona je teď transparentní pouze s černým orámováním. Takto naformátovanou ikonu dvakrát nakopírujeme. Jednu ze zkopírovaných sklenic označíme a opět pravým tlačítkem myši označíme a vybereme barevnou výplň. Pro sklenici s bílým vínem budeme potřebovat nějakou světe žluto barvu, druhou sklenici pro červené víno rovněž označíme a změníme její barevnou výplň na červenou barvu.  

Když máme takto připravené ikony, můžeme přistoupit k dalšímu kroku. 

Infografika v Excelu – vložení ikon do grafu

V dalším kroku musíme ikony dostat do grafu. Do grafu jsme vložili dva sloupce, stejně tak tam pro každou kategorii musíme vložit dvě ikony. Nejprve do grafu vložíme ikony bez výplně, které budeme vkládat místo sloupce, který reprezentuje 100 %. Označíme sklenici bez výplně a zkopírujeme ikonu pomocí klávesové zkratky CTRL+C. Jedním kliknutím myši označíme sloupec v grafu pro 100 %, čímž se označí oba sloupce se 100 %. Když máme takto oba sloupce označené, tak za pomocí klávesové zkratky CTRL+V vložíme ikony o grafu. Místo sloupců 100 % se vám vložili ikony se sklenicí. Ikony trochu změnily svůj tvar, ale to vyřešíme později.  

Ten samý postup zopakujeme i pro sklenici s bílým vínem. Zkopírujeme sklenici s bílým vínem (CTRL+C), klikneme na sloupec, který představuje % prodeje bílého vína, přičemž tentokrát musíme vybrat pouze sloupec pro bílé víno, takže na vybraný sloupec musíme kliknout dvakrát. Když máte sloupec správně označený, tak opět vložte ikonu (CTRL+V). Ikona se vložila, ale změnila svoji velikost. Takto to ale nechceme, takže si tuto ikonu označíme a klikneme na ni pravým tlačítkem myši a vybereme formát datového bodu. Zde vybereme možnost výplň a čára a v možnosti výplň vybereme Skládat v měřítku. Část ikony zmizela a zůstala nám viditelná jen ta část ikony, která vyjadřuje procentuální zastoupení ze zdrojové tabulky, v našem případě 60 %.

Ten samý postup zopakujeme i pro ikonu pro červené víno. 

Infografika v Excelu – překrytí ikon

V posledním kroku zbývá ikony překrýt. Označíme si barevné sklenice v grafu. Jelikož chceme pro obě ikony udělat stejný krok, můžeme na ně kliknout pouze jednou, aby se označily obě ikony a klikneme na některou z nich pravým tlačítkem myši a vybereme formát datové řady a zde v možnosti řady vybereme překrytí řad 100 %. Ikony se překryly a už to začíná vypadat tak, jak potřebujeme.

Bonus tip:

Pokud by se vám ikony překryly obráceně, to znamená, že by sklenice bez výplně překryla barevnou sklenici, tak stačí na jednu z těchto ikon kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat Vybrat data. V levé sekci v Položky legendy (řady) máte vedle tlačítka Odebrat šipky, kterými můžete stanovit, která řada bude v popředí a která v pozadí. Stačí tedy na tyto šipky kliknout a barevné sklenice se dostanou do popředí. 

Hotovo.

Infografika v Excelu – dodatečné formátování a úpravy

Infografiku máte v tomto bodě hotovou. Dobrovolně pak můžete provést ještě změny, které infografiku vylepší.

Můžete například upravit upravit osu ypsilon. V základu se osa ypsilon vložila s maximální hranicí 120 %,  jelikož v grafu ale pracujeme s procentuální vyjádřením a nikdy nebudeme mít více jak 100 %, tak nastavíme maximální hodnotu na ose y 100 %. Tím se ikony zvětší a vyplní celý graf. Klikneme na osu y, pravé tlačítko myši, formát osy a zde v Možnosti osy nastavíme maximum na 1, jako 100 %.

Graf můžeme dále upravovat. Můžeme smazat rušivé pomocné vodicí čáry, můžeme smazat i název grafu a legendu grafu. Pokud chcete změnit tvar samotných ikon, tak ikony označte a vyberte formát datové řady a zde v Možnostech řady vyberte šířka mezery. Nastavíme například 40 %, čímž se sklenice trochu rozšíří.

Poslední úprava, kterou můžete provést je vložení popisků dat do grafu. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

2 komentáře

 1. Za 1!!
  Dotaz a co při překročení 100%.
  Příklad: Mám stanovenou normu u odběru vody na 30m3. Jak zobrazit na grafu když dojde k překročení této normy. Stejné u odběru elektřiny: zde jsou, ale dva ukazatele Nízký tarif /norma 2,5MWh/ a Vysoký tarif / norma 2,5MWh/. Jak zobrazit překročení u těchto tarifů jednotlivě nad normu?
  Snad to pochopíte.
  Děkuji předem za pochopení a příklad.
  Svoboda Oldřich, senior

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *