Klávesové zkratky v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu, neboli shortcuts, vám neuvěřitelně zrychlí a zefektivní práci v Excelu. V Excelu existuje přes 100 klávesových zkratek, ale pro to, abyste se stali efektivnějšími nepotřebujete znát všechny klávesové zkratky. V dnešním videu Vám ukáži 45 klávesových zkratek, které jsou z mého pohledu ty nejpraktičtější, od jednoduchých po kopírování a vkládání, až po sofistikovanější klávesové zkratky.

Cvičný excelový soubor ke stažení:

Kopírovat a vložit

Klávesová zkratka Popis
CTRL + A
Označení celé tabulky
CTRL + C
Zkopírování hodnot
CTRL + V
Vložení hodnot
CTRL + X
Vyjmutí hodnot
CTRL + Z
Návrat zpět

Pro označení celé tabulky dat se používá klávesová zkratka CTRL+A, označíme si celou tabulku a použijeme klávesovou zkratku CTRL+C pro kopírování. Klikneme tam, kam chceme dát vložit a použijeme kombinaci CTRL+V. Chceme-li to vrátit nazpět, tak můžeme použít klávesovou zkratku CTRL+Z. Vrátíme se nazpět do tabulky a znovu si označíme celou tabulku CTRL+A. Tentokrát chceme tabulku vyjmout, pro to použijeme kombinaci CTRL+X a opětovně vložíme tabulku tam, kam chceme. Pro vrácení nazpět použijeme CTRL+Z.

Automatická suma

Klávesová zkratka Popis
ALT + =
Vložení automatické sumy

Pro vložení automatické sumy se používá klávesová zkratka ALT+=. Místo toho, abyste vkládali funkci SUMA a nebo v liště vybrali vložit automatickou sumu, tak můžete použít klávesovou zkratku ALT+=. Tato klávesová zkratka funguje i na celou tabulku. Můžeme si označit celu tabulku CTRL+A, včetně volných řádků, kde chceme mít součty a zmáčkneme ALT+=. 

Pohyb v tabulce a v sešitu

Klávesová zkratka Popis
CTRL + šipka dolů
Pohyb směrem dolů (přeskočí na spodní kraj tabulky)
CTRL + šipka nahoru
Pohyb směrem nahoru (přeskočí na horní kraj tabulky)
CTRL + šipka doleva
Pohyb směrem doleva (přeskočí na levý kraj tabulky)
CTRL + šipka doprava
Pohyb směrem doprava (přeskočí na pravý kraj tabulky)
SHIFT + šipky
Postupné označování buněk
CTRL + SHIFT + šipky
Označení celé řady/sloupce
CTRL + SHIFT + 7
Návrat do buňky A1
CTRL + SHIFT + 1
Návrat do poslední buňky v sešitu, kde je hodnota
CTRL +/-
Přidávání nebo odebírání řádků/sloupců
SHIFT + Mezera
Označení celého řádku
CTRL + Mezera
Označení celého sloupce

Kromě toho, že se v tabulce klasicky pohybujeme šipkami, můžeme pro rychlý pohyb v tabulce použít i klávesovou kombinaci CTRL a šipky. Díky tomu se budeme v tabulce pohybovat od jednoho okraje ke druhému. Pokud chceme označovat buňky, tak místo klávesy CTRL držíme klávesu SHIFT a použijeme šipky. Pokud chceme rovnou označit celou řadu, ať už sloupec nebo řádek, použijeme kombinaci SHIFT+CTRL a šipky. U práce s rozsáhlým sešitem se vám může hodit i klávesová kombinace CTRL+SHIFT+7, po zmáčknutí této kombinace se vrátíte do buňky A1.  Pro přesun do poslední buňky v sešitě, ve kterém se vyskytuje hodnota je kombinace CTRL+SHIFT+1.

Přidávat řádky nebo sloupce můžeme v sešitu přidávat nebo odebírat klávesovou zkratkou CTRL +/-. Klikneme na řádek, nad který chceme vložit nový řádek a zmáčkneme CTRL+.

Vybrat buňky v tabulce můžu i tak, že kliknu do první buňky a podržím SHIFT a kliknu na koncovou buňku. Označí se nám celá oblast. Pokud potřebujeme vybrat různé buňky, které spolu nesousedí, podržíme klávesu CTRL a myší označujeme buňky.

Celý řádek v sešitu označíme rovněž kombinací SHIFT+MEZERA. Celý sloupec se označí kombinací CTRL+MEZERA.

Formát buněk

Klávesová zkratka Popis
CTRL + B
Tučné písmo
CTRL + I
Kurzíva písmo
CTRL + U
Podtržení písma
CTRL + SHIT + !
Číslo s dvěma desetinnými místy
CTRL + SHIFT + %
Procenta
CTRL + SHIFT + F
Otevře okno formátu buněk

Pro nejčastější formátování buněk existují rovněž klávesové zkratky. Pro formát tučného písma se používá CTRL+B, pro kurzívu CTRL+I a pro podtržení CTRL+U. Pokud chceme z obecného čísla rychle vytvořit číslo s dvěma desetinnými místy a oddělením tisíců, tak na to použijeme CTRL+SHIFT+!. Procenta bychom vytvořili kombinací CTRL+SHIFT+%. Kombinací kláves CTRL+SHIFT+F otevřeme formát buněk.

Speciální znaky

Klávesová zkratka Popis
Pravý ALT + C
Vložení znaku ampersand (&)
Pravý ALT + X
Vložení znaku křížku (#)
Pravý ALT + V
Vložení znaku zavináče (@)
Pravý ALT + >
Znaménko větší než
Pravý ALT + <
Znaménko menší než
Pravý ALT + F
Vložení levé hranaté závorky
Pravý ALT + G
Vložení pravé hranaté závorky
Pravý ALT + B nebo Levý ALT+123
Vložení levé složené závorky
Pravý ALT + N nebo Levý ALT+125
Vložení pravé složené závorky

Pomocí klávesových zkratek můžete vložit i symboly a znaky, které se v Excelu často používají. Pro vložení ampersandu (&) se používá kombinace pravý ALT+C, pro vložení křížku neboli hashtagu (#) se použije pravý ALT+X, pro vložení zavináče (@) se zase použije pravý ALT+V. Znaménka větší nebo menší vložíme ALT a znaky na klávesnici. Hodit se vám u některých funkcí mohou i složené závorky, a to zejména při práci s maticovými vzorci. Levá složená závorka se napíše tak, že držíte levý ALT a na numerické klávesnici zmáčknete 123. Pro pravou závorku je to ALT a 125. Použít ale můžete i zkratky pravý ALT+B a pravý ALT+N. Hranaté závorky zase napíšete s pomocí pravého ALT+F a pravého ALT+G.

Další klávesové zkratky

Klávesová zkratka Popis
CTRL+,
Zobrazí všechny vzorce na excelovém listu
CTRL + T
Změní tabulku na oficiální excelovou tabulku
F2
Editor vzorce
F4
Fixace buněk
F9
Kontrola výsledku vzorce
F7
Kontrola pravopisu
CTRL + F
Okno pro možnost NAJÍT
CTRL + H
Okno pro možnost NAHRADIT
CTRL + G
Otevře okno Přejít na
ALT + F1
Vloží se graf, který máte nastavený jako základní
ALT + ENTER
Rozdělení řádku na více řádků
CTRL + SHIFT + L
Vložení jednoduchého filtru
ALT + ;
Označení pouze viditelných buněk
CTRL + E
Rychlé doplnění dat
CTRL + ;
Vložení dnešního datumu
CTRL + SHIFT + :
Vložení aktuálního času
ALT + 1
Vložení smajlíka ☺

Pokud si chcete naráz zobrazit všechny vzorce na listu, použijte klávesovou zkratku Ctrl+,. To vám naráz změní čísla, která jsou výsledkem funkce na zobrazení funkce. Abyste to vrátili zase zpět, musíte znovu použít stejnou zkratku. Tato klávesová zkratka vám rovněž prozradí, zda máte správně naformátované datumy.

Klávesová kombinace CTRL+T změní tabulku na oficiální excelovou tabulku.

Pokud chcete upravit vzorec přímo v buňce a ne v příkazovém řádku, tak použijte klávesu F2, která vám zobrazí vzorec v buňce. Za pomocí klávesy F4 fixujeme buňky. Klávesou F9 se zase můžeme v příkazovém řádku podívat na to, co stojí za vzorcem. Tato možnost se vám hodí zejména ve chvíli, kdy se chcete podívat, co bude výsledkem vaší funkce. Pro návrat zpět můžeme použít tlačítko zpět a nebo kombinaci CTRL+Z.

Klávesa F7 se vám zase může hodit v okamžiku, kdy potřebujete zkontrolovat pravopis.

Klávesovými kombinace CTRL+F otevřete dialogové okno pro najít a kombinací CTRL+H zase otevřete okno nahradit. Kombinací kláves CTRL+G zase rychle otevřete okno pro Přejít na.   

Pro vložení základního sloupcového grafu můžete využít klávesovou kombinaci ALT+F1.

Pokud potřebujete rozdělit slova v jednom řádku do několika řádků pod sebou, tak použijte kombinaci ALT+ENTER.  

Pro rychlé vložení filtru do tabulku si pamatujte klávesovou kombinaci CTRL+SHIFT+L. Pokud bychom tabulku vyfiltrovali a chtěli zkopírovat pouze viditelné buňky, tak si tabulku označíme, zmáčkneme ALT+;, tím označíme pouze viditelné buňky, zkopírujeme a vložíme kam potřebujeme.

Pro rychlé doplnění dat se vám zase bude hodit kombinace CTRL+E. Řekněme, že chceme rozdělit sloupec produkt do dvou sloupců, v jednom chceme mít pouze slovo produkt a ve druhém číslo. Stačí si do prvního řádku napsat ukázku, jak si data přejeme rozdělit, hodnoty označit a zmáčknut CTRL+E. 

Pro vložení dnešního datumu a času slouží kombinace CTRL+; mezera a CTRL+SHIFT+:

Na závěr můžeme ještě vložit smajlíka pomocí ALT+1.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Dynamický prodejní report v Excelu | Microsoft 365

V dnešním videu se podíváme na to, jak pomocí dynamických funkcí v Excelu vytvořit plně dynamický prodejní report. Dynamické funkce, které budeme dnes pro vytvoření prodejního reportu

Začínáme s Power BI | Excel a Power BI

V dnešním videu se podíváme na základy práce v Power BI. Power BI je nástroj od společnosti Microsoft, který slouží k interaktivní vizualizaci a analýze dat. Specifikem Power

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *