Složená funkce KDYŽ | Funkce KDYŽ a více podmínek A/NEBO

Složená funkce KDYŽ umožňuje v Excelu otestovat více podmínek, kdy buď všechny podmínky musí být splněné a nebo stačí, aby byla splněná pouze jedna ze zadaných podmínek. Složená funkce KDYŽ se nejčastěji kombinuje s dalšími logickými funkcemi typu funkce A a funkce NEBO. To, že potřebujete použít složenou podmínku v Excelu poznáte jednoduše podle toho, že ve větě […]