Jak v Excelu vytvořit roční plán osobních financí | Vzor plánu ke stažení

Plán osobních financí v Excelu

V dnešním videu vytvoříme jednoduchý roční plán rodinných financí. Začneme tím, že naplánujeme očekávané příjmy, následně naplánujeme rodinné výdaje, a to dle výdajových kategorií a nakonec to spojíme do jednoduchého přehledu, který vám ukáže strukturu vašich plánovaných příjmů a výdajů, roční i měsíční plán a předpokládané úspory. Tento plán následně můžete použít jako zdroj pro porovnání […]

Prodejní interaktivní přehled v Excelu | Interaktivní dashboard

V dnešním videu si vytvoříme prodejní interaktivní přehled, neboli excelový dashboard. Na rozdíl od minulých přehledů, kdy jsme tvořili Interaktivní přehled osobních financí a Přehled akciového portfolia, se bude tentokrát jednat o prodejní přehled produktů. Prodejní interaktivní přehled vytvoříme pomocí kontingenčních tabulek a zapojíme i některé ovládací prvky pro větší dynamiku a variabilitu. Pro ty z […]