Rodinný rozpočet realita versus plán| Interaktivní přehled v Excelu

Rodinný rozpočet skutečnost vs plán

V dnešním videu tematicky navážeme na dva interaktivní dashboardy, které jsme v Excelu na Akademii Excelu vytvořili. První interaktivní dashboard byl přehled osobních financí v Excelu, kde jsme v Excelu vytvořili přehled skutečných příjmů a výdajů. Díky tomuto přehledu jsme získali náhled na skutečné příjmy během roku a rovněž strukturu výdajů. V nedávném videu jsme zase vytvořili roční plán rodinných […]

Jak v Excelu vytvořit roční plán osobních financí | Vzor plánu ke stažení

Plán osobních financí v Excelu

V dnešním videu vytvoříme jednoduchý roční plán rodinných financí. Začneme tím, že naplánujeme očekávané příjmy, následně naplánujeme rodinné výdaje, a to dle výdajových kategorií a nakonec to spojíme do jednoduchého přehledu, který vám ukáže strukturu vašich plánovaných příjmů a výdajů, roční i měsíční plán a předpokládané úspory. Tento plán následně můžete použít jako zdroj pro porovnání […]