Fixace buněk v Excelu | Dolarování srozumitelně a s příklady

Fixace buněk v Excelu patří mezi nejzákladnější dovednosti v Excelu. Jedná se dokonce možná i o tu nejdůležitějších znalost, jelikož pokud si neporadíte s fixací buněk, tak v Excelu brzy narazíte na problém. Fixace buněk je totiž důležitá při jakémkoliv posunu buněk a zejména ve vzorcích. Dnes si tuto základní dovednost fixace buněk detailně projdeme.   […]