Nejužitečnější grafy v Excelu a jak je vytvořit | Excel pro začátečníky

V dnešním videu si ukážeme, jak vytvořit šest nejpoužívanějších a nejužitečnějších grafů v Excelu. Podíváme se na to, jak vytvořit například sloupcový, spojnicový nebo skládaný graf. A zároveň si ukážeme, kdy je vhodné tyto grafy použít. Na Akademii Excelu máme o tvorbě grafů několik videí, většinou jsme se ale zabývali tvorbou pokročilejších grafů nebo grafových map. Dnes se vrátíme k začátkům a podíváme se na to, jak pracovat se šesti nejpoužívanějšími grafy v Excelu.  

Excelový soubor ke stažení

Sloupcový graf

Prvním základním typem grafu v Excelu je jednoduchý sloupcový graf. Tento typ grafu se hodí například pro porovnávání hodnot. V tabulce máme uvedené produkty a ceny jednotlivých produktů. V grafu bychom chtěli zobrazit srovnání cen jednotlivých produktů. K tomuto účelu se ideálně hodí sloupcový graf. Označíme celou zdrojovou tabulku včetně záhlaví tabulky a na kartě Vložení najdeme Grafy a vybereme skupinový sloupcový graf, což je hned první možnost. 

6 základních grafů 1

Tím se do excelového sešitu vložil jednoduchý sloupcový graf, který na ose x zobrazuje jednotlivé produkty a na ose y zobrazuje cenu v korunách. Díky tomu teď můžeme ve sloupcovém grafu jednoduše porovnat výši ceny jednotlivých produktů. 

V tomto článku se nebudeme věnovat detailnímu formátování excelových grafů, pokud vás zajímá, jak excelové grafy formátovat, tak se podívejte na video – Formátování v grafu v Excelu.

6 základních grafů 2

Co kdybychom měli v tabulce opakující se produkty a tržby? Tak jako to máme v další tabulce. V této tabulce se nám produkty opakují a máme u nich uvedené tržby. Cílem je zobrazit součet tržeb pro jednotlivé produkty. Pokud bychom tuto tabulku označili a na kartě Vložení opět našli sekci Grafy a Sloupcový graf, tak by se na ose x opakovaly produkty, tak jak to vidíme v grafu. Pokud bylo naším cílem sečíst tržby pro jednotlivé produkty, tak bychom si museli pomoci pomocnou tabulkou, kde bychom hodnoty pro jednotlivé produkty nejprve sečetli. Takovou tabulku můžeme jednoduše vytvořit. Do řádků vložíme produkty a pro součet hodnot bychom použili funkci SUMIF. Ve funkci SUMIF nejprve označíme sloupec s produkty, který plně zafixujeme klávesou F4, následuje hledaný produkt, který fixovat nemusíme, a jako poslední sloupec hodnot, které chceme sčítat, opět plně zafixovaný klávesou F4. Funkci stáhneme pro všechny produkty dolů a teď máme součty pro jednotlivé produkty. 

Tyto hodnoty teď můžeme zobrazit ve sloupcovém grafu. Označíme tabulku, karta Vložení, Sloupcový graf a do excelového sešitu se vložil sloupcový graf, který zobrazuje součet tržeb pro jednotlivé produkty.    

Pruhový graf

Sloupcovému grafu se velmi podobá pruhový graf. Jedná se v podstatě o stejný graf jako sloupcový jen jsou jeho sloupce otočené horizontálně. Tento graf se většinou používá pro nejrůznější žebříčky a srovnání pořadí. Řekněme, že chceme hodnoty z tabulky zobrazit v grafu a chceme zobrazit produkty seřazené dle jejich ceny. K tomu se perfektně hodí pruhový graf. Nejprve ovšem seřadíme produkty v tabulce dle ceny. Nejrychlejší způsob, jak seřadit produkty dle ceny v tabulce je pomocí jednoduchého filtru v tabulce. Klikneme do tabulky a na kartě Domů najdeme Seřadit a filtrovat a zde vybereme Filtr. Tím se do tabulky vloží filtr. Když teď klikneme na záhlaví tabulky ve sloupci hodnoty, tak máme možnost vybrat Seřadit od největšího k nejmenšímu. Teď se tabulka seřadila. 

6 zákadních grafů 5

Opět označíme tabulku a na kartě Vložení tentokrát najdeme pruhový graf. Do sešitu se vložil pruhový graf, ale všimněte si jedné zajímavosti. Přestože máme tabulku seřazenou od nejvyššího hodnot po nejnižší, tak graf je seřazený obráceně.   

To není chyba, to je základní chování Excelu. Proto abychom graf seřadili obráceně, tak musíme i tabulku seřadit obráceně. V záhlaví tabulky tedy vybereme Seřadit od nejnižšího po nejvyšší a graf se tím automaticky seřadí obráceně. 

Spojnicový graf

Spojnicový graf nebo někdy nazvaný liniový graf se perfektně hodí v situacích, kdy chcete v grafu zobrazit vývoj nějakého trendu, tak jako to máme v této tabulce. V tabulce máme datumy a pro tyto datumy hodnoty, může se například jednat o vývoj tržeb v čase. Opět označíme tabulku a na kartě Vložení najdeme tentokrát spojnicový graf. 

6 zákadních grafů 8

Do excelového sešitu se vložil spojnicový graf, který vyjadřuje vývoj trendu v čase.

6 zákadních grafů 9

Ve spojnicovém grafu můžete naráz ukazovat vývoj i několika veličin najednou. V další tabulce máme opět datumy, akorát že tentokrát zde máme uvedené vývoje hodnoty pro tři produkty. Ve spojnicovém grafu chceme naráz zobrazit vývoj všech tří produktů. Označíme tedy celou tabulku a na kartě Vložení najdeme spojnicový graf. 

Excel pochopí, že chcete zobrazit tři různé produkty a do grafu vloží tři různé linie. Jednotlivé linie máte odlišené pomocí legendy a odlišných barev.

Koláčový graf

Dalším grafem je koláčový graf, který se hodí ve chvílích, kdy chcete vyjádřit podíl na celku. V dalším příkladu máme tabulku s produkty a jejich tržbami. Dohromady tyto produkty utržili celkem 45 000 Kč. Podíl produktů na tržbách chceme zobrazit v koláčovém grafu. Skvělé na koláčovém grafu je to, že procenta nemusíte nijak dopočítávat. Stačí tuto tabulku označit, na kartě Vložení vybrat koláčový graf a graf se automaticky vloží dle podílů na celkových tržbách. 

6 zákadních grafů 12

Opět zde v grafu vidíme legendu, která zobrazuje, která barva zobrazuje který produkt. Z tohoto grafu tak vidíte, jakou částí se který produkt podílí na celkových tržbách.

6 zákadních grafů 13

Plošný graf

Spojnicovému grafu se podobá graf, kterému se říká plošný. I plošný graf se skvěle hodí pro zobrazování vývoje nebo trendu. Jedná se v podstatě o stejný graf jako liniový, akorát s tím rozdílem, že plocha pod linií je vyplněná barvou. V tabulce máme vývoj tržeb pro několik měsíců. Označíme tabulku včetně záhlaví tabulky a na kartě Vložení vybereme sekci grafy a tentokrát nemáme možnost plošného grafu přímo ve výběru, takže musíme vybrat Doporučené grafy, kde v nabídce najdeme plošný grafa vybereme jednoduchý plošný graf. 

Graf se vložil do sešitu a jak vidíme, tak i tento graf vyjadřuje vývoj tržeb a plocha pod linií je celá vyplněná barvou.

Skládaný sloupcový

Posledním základním grafem je skládaný sloupcový graf. Tento graf se hodí perfektně pro situace, jako je v následující tabulce. Máme zde produkty a vývoj počtu prodaných kusů v jednotlivých měsících. V grafu chceme zobrazit sloupce pro jednotlivé produkty, ale nechceme zobrazit pouze součet prodaných produktů, ale chceme zobrazit počet prodaných produktů v jednotlivých měsících. Označíme celou tabulku a na kartě Vložení vyberete Grafy a rozklikneme šipku u sloupcového grafu a tentokrát vybereme skládaný sloupcový graf. Do sešitu se vložil graf, který na ose x zobrazuje produkty a na ose y počet prodaných kusů a sloupce produktů jsou rozdělené do čtyř částí, každá zobrazuje počet prodaných produktů pro daný měsíc. Barvu měsíce poznáte podle legendy v grafu.

6 zákadních grafů 16

A co kdybyste chtěli zobrazit data v grafu obráceně? To znamená, že byste na ose x chtěli mít místo produktů zobrazené měsíce a chtěli jste vidět skladbu počtu prodaných produktů v rámci měsíců? V takovém případě nemusíte předělávat zdrojovou tabulku, ale použít následující trik. Zkopírujeme graf ještě jednou, abychom si ukázali rozdíl. Stačí graf označit, držet klávesu CTRL a graf přetáhnout. Tím se vytvoří kopie grafu. Klikneme do grafu pravým tlačítkem myši a vybereme Vybrat data. Máme zde možnost prohodit řádek a sloupec. Když na tlačítko klikneme, tak se datové sady v grafu vymění. Potvrdíme a teď máme data v grafu obráceně. Zatímco první skládaný graf ukazuje skladbu měsíců pro jednotlivé produkty. Tak druhý graf zobrazuje skladbu produktů v jednotlivých měsících.

6 zákadních grafů 17

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *