Jak vytvořit graf tachometru v Excelu | Zaujměte excelovým grafem

V dnešním videu si ukážeme, jak můžeme v Excelu vytvořit jednoduchý graf tachometru. Jedná se o typ grafu, který možná nevyužijete každý den, ale když už ho použijete, tak s ním rozhodně zaujmete. Výborně se vám graf tachometru může hodit na nejrůznější excelové přehledy neboli dashboardy. Dnešní jednoduchý graf tachometru bude reagovat na zvolené procento, podle toho jaké procento zvolíme, tak se ručička na tachometru posune do příslušného pole. 

Pro členy Akademie Excelu máme na webu i navazující video, kde z jednoduchého grafu tachometru uděláme ještě trochu zajímavější a dynamičtější graf.

Excelový soubor ke stažení

Jak v Excelu vytvořit graf tachometru

K tvorbě tohoto jednoduchého tachometru budeme potřebovat pouze jedno procento a dvě pomocné tabulky. 

Graf tachometru 0
Obrázek č.1 Graf tachometru

Budeme se snažit vytvořit stejný graf jako máme na obrázku č.1. Chceme, aby se ručička tachometr posouvala podle zvoleného procenta do oblastí, kde mezi 0 až 20 % je výsledek Podprůměrný, mezi 20 až 50 % je průměrný, mezi 50 až 90 % je výsledek nadprůměrný a cokoliv nad 90 % je vynikající. V první pomocné tabulce, kterou mám předpřipravenou máme uvedené rozdělení procent (obrázek č.2).

Obrázek č.2 Zdrojové procento skóre a zdrojová tabulka škál

Tachometr, který máme v ukázce se skládá ze dvou různých grafů. Jedním grafem je klasický koláčový graf (graf zobrazující ručičku tachometru) a druhým grafem je graf prstencový (graf škály). 

Nejprve vytvoříme ručičku grafu, která nám na tachometru ukazuje hodnotu. K tvorbě ručičky budeme kromě tohoto procenta skóre potřebovat ještě dvě hodnoty v pomocné tabulce (obrázek č.3). Hodnota skóre představuje hodnotu zvoleného procenta (A6). Druhou hodnotou je tloušťka samotné ručičky, zde můžeme zatím napsat třeba hodnotu 5% (B6). Jedná se o hodnotu, kterou následně změníme, ale pro teď sem nastavme třeba 5 %. Poslední hodnota je nazvaná jako bez výplně (C6) a za chvíli uvidíte proč. Tato hodnota bude tvořená vzorcem, a bude se rovnat 2 mínus tloušťka ručičky a mínus skóre.  

Obrázek č.3 Pomocná tabulka pro tvorbu ručičky

Teď máme k tvorbě tachometru vše připravené. 

Nejprve vytvoříme samotnou škálu s hodnotami. Označíme tedy hodnoty v tabulce s procentuálním hodnocením, a to včetně součtového řádku se sto procenty (B9:B13). Na kartě Vložení vybereme graf a vybereme prstencový graf. Graf zvětšíme, aby se s ním lépe pracovalo. Jak vidíme, tak polovina prstencového grafu je rozdělená do částí, dle našich procent. Druhá část grafu je celistvá, to je těch 100 %. 

Graf tachometru 3
Obrázek č.4 Tvorba prstencového grafu škály

Ještě trochu zformátujeme graf. Smažeme legendu grafu, která je zbytečná a můžeme smazat i název grafu. Následně klikneme na graf a vybereme Formát datové řady. Zde v možnostech řady vybereme úhel výseče a hodnotu 0 změníme na 270 stupňů. Tím se graf pootočí a my teď máme kategorie natočené správně (obrázek č.4). 

Teď klikneme na spodní celistvou část grafu a klikneme na ní dvakrát, aby se označila pouze tato část. Ve formátu datové řady vybereme výplň, kde vybereme bez výplně a bez čáry. Tím tato spodní část grafu jakoby zmizí. 

Teď máme základ škál našeho tachometru. 

Graf tachometru 4
Obrázek č.5 Změna barevné výplně

Ještě trochu upravíme tloušťku grafu. Klikneme na graf a vybereme Formát datové řady. Vybereme vnitřní průměr prstence a nastavíme zde hodnotu třeba 75 % (obrázek č.6). Potvrdíme a škála se ztenčila. 

Graf tachometru 5
Obrázek č.6 Vnitřní průměr prstence

Rovnou ještě změníme barevnou výplň jednotlivých úseků. První výsek má být dle předlohy červený, druhý výsek má být oranžový, třetí žlutý a poslední zelený.

Graf tachometru 6
Obrázek č.7 Změna barev

Teď přidáme samotnou ručičku v tachometru. Klikneme na graf a vybereme Vybrat data. Ve výběru klikneme na Přidat. Jako název řady napíšeme třeba Ručička a jako hodnoty vybereme tři hodnoty v pomocné tabulce (A6:C6). Potvrdíme a do grafu se vložil další prstencový graf. Tento druhý graf ručičky ovšem nemůže být prstencový. 

Obrázek č.8 Přidání datové sady ručičky tachometru

Na prstencový graf ručičky klikneme a vybereme Změnit typ grafu. U grafu ručičky změníme prstencový graf na koláčový a graf přidáme na vedlejší osu. Potvrdíme a graf zakryl původní graf. 

Obrázek č.9 Změna typu grafu

Klikneme na něj a opět u něho změníme úhel výseče. A opět nastavíme hodnotu na 270 stupňů. 

Obrázek č.10 Otočení výseče koláčového grafu

Teď označíme největší část, která je v tabulce pod hodnotou bez výplně a změníme u ní barevnou výplň na bez výplně a bez ohraničení. To samé uděláme i pro druhou datovou sadu, kterou jsme označili jako skóre. Takže v grafu zůstane barevná pouze tato výseč. Dvojitě klikneme na tuto výseč a změníme u ní barevnou výplň na černou, to samé uděláme i pro barvu ohraničení. 

Obrázek č.11 Změna barevné výplně

Ohraničení ještě změníme na plnou čáru, černé barvy a nastavíme tloušťku ohraničení třeba na 3 body. Formát potvrdíme. Teď změníme v tabulce hodnotu u ručičky na 0 % (B6), čímž se z výseče stane jen čára o tloušťce 3 body, jak jsme nastavili v ohraničení výseče. A máme hotovou ručičku v tachometru.

Graf tachometru 11
Obrázek č.12 Graf ručičky tachometru

Teoreticky máte graf tachometru hotový. 

Teď je to jen o formátování grafu. Jak můžeme tento graf vylepšit je to, že by se v grafu zobrazovala i hodnota, na kterou tachometr ukazuje. Pomůžeme si textovým polem. Na kartě Vložení najdeme textové pole a nakreslíme ho do Excelu. Označíme pole a v příkazovém řádku napíšeme rovná se a označíme hodnotu skóre. Tím propojíme textové pole s hodnotou skóre. Označíme skóre a text trochu zvětšíme a uděláme ho tučně. Teď textové pole chytneme a vložíme ho do spodní části grafu. Pokud změníme hodnotu skóre, změní se hodnota v textovém poli a zároveň se přesune i ručička tachometru. Můžeme zrušit i orámování textového pole. Označíme pole a na kartě Formát obrazce vybereme bez ohraničení.

Graf tachometru 12
Obrázek č.13 Textové pole v grafu

Stejně tak byste mohli vložit i názvy a hodnoty k jednotlivým škálám.  

Můžeme se ještě vrátit ke škále hodnot a upravit úseky škály, aby byly zajímavější. V předloze nám jednotlivé úseky škály jakoby vystupují. Když na ně ale teď budeme chtít v grafu kliknout, tak zjistíme, že s tím máme problém, jelikož nám prstencový graf ručičky zakrývá celý prstencový graf škály. Můžeme ale kliknout na graf a dočasně ručičku vypnout. Pravé tlačítko myši, Vybrat data a zde odškrtneme Ručičku. Potvrdíme a ručička a s tím i koláčový graf dočasně zmizel z grafu. 

Graf tachometru 14
Obrázek č.14 Dočasné vypnutí grafu ručičky

Teď můžeme označit prstencový graf a změnit barevnou výplň jednotlivých úseků. Klikneme na první úsek a na kartě Formát vybereme efekt obrazce a zde vybereme Předvolba a třeba formát 7.  Tím se do úseku vloží efekt a graf působí jako by byl plastičtější. To samé uděláme pro všechny úseky.

Graf tachometru 13
Obrázek č.15 změna efektu v grafu

Graf tachometru je hotový, jen ještě musíme zpátky zapnout ručičku tachometru. Pravé tlačítko myši, vybrat data a zde zase ručičku zaškrtneme. Potvrdíme a graf tachometru je hotový.

Pro členy Akademie máme na toto video na webu i navazující video, kde graf tachometru posuneme na další úroveň a vytvoříme dynamický graf tachometru, jako vidíte na obrázku č.16.

Dynamický graf tachometru 1
Obrázek č.16 Dynamický graf tachometru

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *