Triky s excelovým nástrojem Najít a Nahradit | Excelové triky

V dnešním videu se podíváme na několik užitečných triků s excelovým nástrojem Najít a nahradit. Jedná se o velmi užitečný excelový nástroj, pomocí kterého provedete spoustu triků bez toho, abyste používali excelové funkce. Ukážeme si jak tento nástroj používat, jak pomocí něho nahradit špatný formát čísla, jak nahrazovat na listu nebo v celém Excelu, jak pomocí něho označovat buňky nebo nahrazovat vzorce.

Excelový soubor ke stažení

Triky s excelovým nástrojem Najít a Nahradit

Nástroj najít a nahradit najdeme v Excelu na liště Domů pod Úpravami. Nejčastěji se tento nástroj vyvolává pomocí klávesových zkratek CTRL+F pro najít a CTRL+H pro nahradit. Dnes si ukážeme několik triků, kdy se vám tyto dva nástroje mohou hodit a kdy vám ušetří spoustu času.

Najít a Nahradit

Začneme základním příkladem. V tabulce máme uvedené názvy produktů včetně slova produkt. Řekněme, že potřebujeme přejmenovat slovo produkt na výrobek. Nechce se nám to ovšem dělat ručně a vymýšlet pro to excelovou funkci by bylo příliš složité. Stačí si pomoci nástrojem Nahradit. Zmáčkneme klávesovou kombinaci CTRL+H, čímž vyskočí okno Nahradit. Do pole Najít napíšeme slovo, které hledáme a které chceme nahradit, tedy slovo produkt. Do pole nahradit napíšeme slovo, kterým chceme slovo produkt nahradit, tedy slovo výrobek. To je celé, vybereme Nahradit vše a Excel nás upozorní, že nahradil celkem sedm slov. Sedm slov proto, že jsme slovo Produkt měli i v záhlaví tabulky. 

Triky s excelovým nástrojem Najít a nahradit 1
Obrázek č.1 Najít a Nahradit (CTRL+H)

Najít a nahradit pouze vybrané buňky

Pokud bychom chtěli nahradit pouze slova ve sloupci, ale slovo Produkt v záhlaví nechat, tak bychom změnu odvolali, a to tak, že bychom tato okna zavřeli a zmáčkli CTRL+Z pro krok zpátky. Teď bychom označili pouze buňky, kterých se má změna týkat a znovu vyvolali vyskakovací okno pomocí zkratky CTRL+H. Slova zde zůstala zachována z poslední změny, takže zkontrolujeme, že to máme dobře a opět vybereme Nahradit vše. Tentokrát došlo k nahrazení pouze šesti slov, a to proto, že se změna uplatnila pouze na označené buňky.  

Obrázek č.2 Najít a Nahradit pouze vybrané buňky

Nahrazení formátu datumu

V dalším příkladu máme uvedené datumy, které ovšem nejsou pro naše regionální zobrazení uvedená ve správném formátu. Místo teček jsou dny a měsíce oddělené obráceným lomítkem. Excel tedy datumy nerozeznává jako datum, ale jako text, což poznáme mimo jiné i z toho, že jsou datumy zarovnané v buňce doleva, což značí text, nikoliv číslo nebo datum. K převodu datumu do správného formátu použijeme opět Najít a nahradit. Označíme datumové hodnoty a zmáčkneme CTRL+H. V okně najít napíšeme obrácené lomítko a v okně nahradit napíšeme to, čím ho chceme nahradit. V našem případě prostou tečkou. Opět vybereme Nahradit vše a Excel nahradil lomítka tečkami a zároveň ihned rozeznal datum jako datum, což poznáme i podle toho, že najednou datum zarovnal vpravo do buňky.

Obrázek č.3 Najít a Nahradit formát datumu

Najít a Nahradit v celém excelovém sešitu

Stejně jako můžete použít Najít a nahradit jen na označené buňky nebo celý list v Excelu, tak tento nástroj můžete použít na celý excelový soubor. V dalším příkladě máme v excelovém sešitu dva listy. Na obou listech jsou podobné tabulky. Máme v nich uvedené datumy, produkty a tržby. Z nějakého důvodu potřebujeme přejmenovat názvy produktů na výrobky. Nemusíme ovšem upravovat každý list zvlášť. Stačí když vybereme Najít a nahradit pomocí klávesové kombinace CTRL+H a do pole najít napsat slovo, které hledáme a chceme nahradit. V tomto případě opět hledáme slovo produkt, a chceme ho nahradit slovem výrobek. V nabídce kde vybereme místo list sešit, tím se změna nahrazení provede v celém excelovém sešitu. Vybereme Nahradit vše a Excel nás upozorní, že nahradil všechna slova produkt slovem výrobek. Na tomto místě je důležité připomenout, že musíte mít na paměti, že se změna uplatní v tomto případě na každé slovo produkt, které je v excelovém sešitu.

Obrázek č.4 Najít a Nahradit v celém sešitu

Najít a Nahradit celé buňky

V dalším příkladu chceme opět nahradit slovo produkt slovem výrobek ale pouze tam, kde se vyskytuje slovo produkt samotné. U produktu, které má tedy další označení chceme, aby zůstal oslovo produkt u ostatních chceme nahradit slovo výrobkem. Označíme buňky, na které chceme změnu uplatnit a zmáčkneme CTRL+H a jako slovo, které hledáme je produkt a slovo kterým ho nahrazujeme je výrobek. Jelikož ale chceme nahrazovat pouze samotné slovo produkt, tak zaškrtneme Pouze celé buňky. Změnu chceme provést pouze na tomto listu a ne v celém sešitu, jako v předchozím kroku, takže nastavení změníme zpátky na list. Vybereme Nahradit vše a změna se projevila pouze u buněk, kde bylo samotné slovo produkt.

Obrázek č.5 Najít a Nahradit celé buňky

Najít a Nahradit velká a malá písmena

Stejně tak si můžete určit, zda chceme při nahrazování slov rozeznávat velká a malá písmena. V dalším příkladě chceme nahradit pouze slova produkt, která začínají malým písmenem, jsou tedy uprostřed názvu. Slovo produkt, které začíná velkým písmenem chceme zachovat. Označíme tedy buňky, CTRL+H a jako slovo najít napíšeme produkt s malým písmenem p a jako nahradit napíšeme výrobek. A zde zaškrtneme Rozlišovat malá a velká písmena. Vybereme Nahradit vše a potvrdíme. Nahradila se pouze slova produkt s malým písmenem p.

Obrázek č.6 Najít a Nahradit velká a malá písmena

Najít a Nahradit formát

Nahrazování lze použít i na formátování buněk. V dalším příkladu máme na listu několik tabulek, z nichž každá obsahuje měsíce a naším úkolem je zvýraznit barevně měsíce březen. Abychom nemuseli v každé tabulce zvlášť hledat březnové hodnoty, tak si pomůžeme nástrojem Nahradit. Pomocí klávesové zkratky CTRL+H vyvoláme nástroj Najít a nahradit a nejdříve musíme specifikovat, co hledáme. Chceme obarvit březnové hodnoty. To je třetí měsíc, nemůžeme ovšem napsat pouze číslici 3, jelikož by hrozilo, že by se nahradili i třetí dny v měsíce, nikoliv pouze měsíce. Můžeme ale napsat, že hledáme třetí měsíc, před kterým i za kterým bude tečka. Tím zajistíme, že se najde pouze třetí měsíc a nikoliv třetí den. A čím to chceme nahradit? Pole pro nahradit necháme prázdné, jelikož hodnotu samotnou ničím nahrazovat nechceme, ale klikneme na formát. Řekli jsme, že chceme březnové hodnoty zvýraznit, tak vybereme nějakou barevnou výplň. Formát potvrdíme a vybereme Nahradit vše. A máme označené ve všech tabulkách březnové hodnoty. A jak vidíme, tak se formát opravdu uplatnil pouze na březnové hodnoty a nikoliv dny.

Triky s excelovým nástrojem Najít a nahradit 7
Obrázek č.7 Najít a Nahradit formát

Najít a Nahradit formát buňky

Stejně tak můžeme Najít a nahradit použít k najití a nahrazení formátu. Pro tento příklad použijeme stejné tabulky, kde jsme právě obarvily březnové hodnoty na modro. Řekněme, že se k hodnotám vrátíme a potřebujeme změnit formát březnových buněk na oranžovou výplň s tučným písmem. Klikneme tedy do sešitu a zmáčkneme CTRL+H. Tentokrát nebudeme hledat březnovou hodnotu, takže ji smažeme, ale ukážeme si jak hledat formát. Pole najít i nahradit necháme prázdné a místo toho využijeme formát. Buď můžeme hledaný formát ručně nastavit a to tak, že vybereme formát a zde ho navolíme a nebo si ušetříme čas a rozklikneme tuto šipku u formátu a vybereme Zvolit formát buňky. 

Obrázek č.8 Najít a Nahradit formát buňky

Klikneme na jednu zformátovanou buňku a tím se formát buňky přenese. Teď víme jaký formát hledáme a čím ho chceme nahradit nastavíme ve formátu nahradit. Vybereme formát a nastavíme oranžovou výplň a písmo tučné. Potvrdíme formát a vybereme Nahradit vše.

Triky s excelovým nástrojem Najít a nahradit 9
Obrázek č.9 Najít a Nahradit formát buněk

Najít a nahradit formát čísla

U tohoto listu ještě zůstaneme. Dalším úkolem je změnit formát tržeb z obecného čísla na českou měnu bez desetinných míst. Opět se nám nechce označovat každý sloupec zvlášť a tak si pomůžeme nástrojem Najít a nahradit. CTRL+H pro naradit a nejprve vyčistíme formát, který jsme použili v předchozím kroku. Klikneme na šipku u formátu a vybereme Vymazat pole pro hledání formátu. Tím se formát vyčistí. To samé uděláme i pro druhé formátové pole. Teď jako hledaný formát vybereme číslo a zde vybereme obecný formát čísla, přesně ve kterém máme čísla na listu. Potvrdíme a jako formát, kterým nahrazujeme vybereme formát měna a česká měna bez desetinných míst. Potvrdíme a vybereme Nahradit vše. Hotovo. 

Triky s excelovým nástrojem Najít a nahradit 10
Obrázek č.10 Najít a Nahradit formát čísla

Najít a nahradit pomocí zástupných znaků

V nástroji najít a nahradit můžete používat i zástupných znaků neboli wildcards. O zástupných znacích a jejich použití máme na Akademii Excelu několik videí, od základů jak se zástupnými znaky pracovat až po praktické příklady, odkazy na tato videa najdete v popisku tohoto videa. V dalším příkladu máme uvedené kódy produktů, nicméně správné kódy jsou jen ty které mají za ID tři znaky. Naším úkolem je špatné kódy odstranit. Opět si můžeme pomoci nástrojem Najít a nahradit. Začneme tím, že vyvoláme okno Najít a nahradit pomocí CTRL+H, a co hledáme? Hledáme kód, který začíná písmeny ID a který má 4 znaky, tedy 4 otazníky jako zástupné znaky. Tentokrát zmáčkneme Najít vše. Zde dole v okně se zobrazí všechny kódy, které mají v tabulce čtyři znaky za písmeny ID. Tyto kódy musíme smazat. Takže klikneme do tohoto okna, zmáčkneme CTRL+A pro označení. Toto okno teď můžeme vypnout, špatné kódy zůstaly označené. Teď můžeme na kartě Domů vybrat odstranit a zde odstranit řádky a řádky se špatnými kódy se odstranily.    

Triky s excelovým nástrojem Najít a nahradit 12
Obrázek č.11 Najít a Nahradit dle zástupných znaků

Najít a Nahradit ve vzorcích

Trik s nahrazením se vám může hodit i ve vzorcích. V následujících tabulkách máme několik součtů za jednotlivá období a to pomocí funkce SUMA. Udělali jsme ale chybu a neměli jsme hodnoty za období sčítat, ale měli jsme z nich udělat průměr. Abychom se nemuseli ke každém součtu vracet a opravovat ho, tak si pomůžeme pomocí CTRL+H, a co hledáme? Hledáme slovo SUMA a chceme ho nahradit slovem PRŮMĚR. Teď stačí vybrat nahradit vše a rázem máme všechny výpočty opravené.

Obrázek č.12 Najít a Nahradit ve vzorcích

Tak toto bylo několik triků s excelovým nástrojem Najít a nahradit.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *