8 nejčastějších chyb s excelovými grafy | A jak se jich vyvarovat

V dnešním videu si projdeme 8 nejčastějších chyb s excelovými grafy, kterým by se měl každý vyvarovat. Excelové grafy mohou být skvělým pomocníkem pro vizualizaci dat. Když použijete správný excelový graf, tak podpoří a dokreslí vaše data. Většina lidí se rovněž vizuálně rychleji zorientuje díky grafu, než když jim pouze ukážete excelovou tabulku. Excelové grafy vám budou skvěle sloužit, pokud se vyvarujete několika následujících chyb. Další typy pro práci s excelovými grafy najdete v článku Excelové grafy: 20 triků, které musíte znát.

Excelový soubor ke stažení

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy

A jaké jsou nejčastější chyby v práci s excelovými grafy?

Zkreslování zobrazovaných dat

Určitě jste se s tím setkali. Média a noviny tyto techniky totiž používají dnes a denně. Ať už se jedná o záměrné nebo nezáměrný úmysl, jde o zkreslování prezentovaných dat. A to za pomocí os v grafu. V ukázce máme prodejní data za produkt A spolu s jednoduchým spojnicovým grafem. Pokud tato data vložíme do grafu jako na Obrázku č.1, tak vidíme, že vývoj není nijak závratný, z grafu vidíme mírně rostoucí trend. Pokud ovšem zformátujeme osu y tak, aby začínala v hodnotě například 300, tak jako na Obrázku č.2, tak se mírně rostoucí trend najednou vizuálně změní na výraznější růst. A to vše jen díky změně na ose y. Tento matoucí trik poznáte podle toho, že osa y nezačíná v bodě nula.

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 1
Obrázek č.1 Osa y začínající v bodě 0
8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 2
Obrázek č.2 Osa y začínající v bodě 300

Podobný trik můžete udělat i s vedlejší osou. Řekněme, že máme dva produkty, které chceme porovnat, přičemž mají velmi rozdílné prodejní hodnoty. Jednoho produktu se prodává za 350 Kč a více a druhý nepřekoná 80 Kč. Pokud bychom tyto dva produkty umístili do stejného grafu, bude to vypadat jako na Obrázku č.3. Pokud ale přidáme druhou osu, to znamená že pro produkt B vytvoříme vedlejší osu, tak se rázem grafy vyrovnají, i přesto, že nemají stejné prodejní hodnoty. A je to proto, že levá osa je pro produkt A a pravá osa pro Produkt B. Jejich měřítka jsou ale diametrálně odlišná. A co potom, pokud byste chtěli ještě ukázat, že produkt A si vede lépe než produkt B? Jednoduše na ose y změníme počátek osy, opět třeba na 300 Kč, tak jako na Obrázku č.4.

Rázem to vypadá, že produkt A strmě roste oproti produktu B. A to vše jen díky špatné práci s osami v grafu.

Obrázek č.3 Vedlejší osa v grafu
Obrázek č.4 Vedlejší osa začínající v bodě 300

Zkreslovat data lze i s procenty. podívejte se na následující dva grafy. Na první pohled to na Obrázku č. 5 vypadá, že produkt E je na polovině toho, co produkt A, ale jen do doby, než se podíváte na os y a zjistíte, že osa ve skutečnosti začíná v bodě 90 % a že rozdíl mezi jednotlivými produkty je ve skutečnosti jen 8 %. Pokud bychom osu grafu změnili od 0%, tak jako na Obrázku č.6, tak by graf vypadal velmi rozdílně.

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 6
Obrázek č.5 Osa y začínající v 90 %
8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 7
Obrázek č.6 Osa y začínající v bodě 0

Manipulovat se ovšem nedá jen s osou y, ale i s osou x. Podívejme se na graf na Obrázku č.7, který ukazuje trendová data. Z grafu se zdá, že trend je poměrně výrazně rostoucí. Je potřeba se ovšem zaměřit na osu x. Všimněte si, že na ose x nejsou datumy ve stejném rozpětí. Zatímco první údaje jsou od sebe po třech měsících, tak poslední tři datumy jsou od sebe až 12 měsíců, což se jeví jako strmější růst. A je to proto, protože jsme se rozhodli zmanipulovat data pomocí osy x, a to tím, že jsme ukázali pouze vybraná data. Pokud bychom zobrazili celou trendovou řad, tak by graf vypadal nějak takto. jako na Obrázku č.8

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 8
Obrázek č.7 Manipulace s osou x - rozdílné intervaly datumů
8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 9
Obrázek č.8 Klasická osa x s celou řadou datumů

Srovnání nesrovnatelného

U problematiky os grafu ještě zůstaneme. Řekněme, že mezi sebou potřebujeme porovnat prodejní data dvou produktů. Zaneseme tedy data do grafu a máme hotovo. Nebo nemáme? Podívejte se pořádně na grafy na obrázku č. 9 a 10, a odpovězte si na otázku, zda byste z těchto dvou grafů byli schopní udělat srovnání. Já teda ne. A důvodem je to, že každý graf má svou vlastní osu y, která je v jiném měřítku. Pokud tedy grafy dáme vedle sebe, tak nám to stejně nic neříká. Pokud bychom tyto dva grafy chtěli pohodlně porovnat, tak bychom měli sjednotit osy tak, aby byly ve stejném měřítku. 

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 10
Obrázek č.9 Vývoj produktu A
8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 12
Obrázek č.10 Vývoj produktu B

Na grafu s produktem B tedy upravíme maximální hodnotu osy y, kdy nastavíme stejnou maximální hodnotu, jako u produktu A. Vidíme, že se měřítka os sjednotili a teď máme přímé srovnání, na první pohled patrné, o prodeji produktů.

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 11
Obrázek č. 11 Vývoj produktu A
8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 13
Obrázek č.12 Vývoj produktu B upravená osa y

Tajná datová sada pro dynamickou maximální hodnotu v grafu

Pokud by se vám nechtělo opravovat maximální hodnotu v grafu manuálně, tak můžete použít trik s tzv. tajnou datovou sadou. Tato technika spočívá v tom, že do grafu zanesete datovou sadu pro maximální hodnotu, kterou skryjete. Ukážeme si to na tomto příkladu. Pod tabulku si napíšeme funkci MAX, jelikož hledáme maximální hodnotu v tabulce. Tuto datovou sadu o jednom čísle následně zaneseme do grafu produktu B. Klikneme pravým tlačítkem na graf a vybereme vybrat data, zde vybereme přidat a jako název sady označíme slovo MAX, a jako datovou sadu označíme pouze toto jedno číslo. Potvrdíme a hodnota se přidala do grafu. A vidíte, že jsme docílili stejného efektu na ose y jako u produktu A, ale dynamicky. Teď už jen sérii skryjeme. Můžete klidně zvolit jiný typ grafu pro tuto tajnou sérii. Například spojnicový graf. Zvolíme Změnit typ grafu a vybereme spojnicový. Datová série sama z grafu zmizela, jelikož se jedná jen o jeden datový bod. Pokud byste nechali graf sloupcový, tak pro jeho skrytí stačí pouze nastavit barevnou výplň na bez výplně.

Jak zobrazit MIN a MAX hodnotu v grafu najdete v článku Jak zobrazit dynamicky MIN a MAX hodnotu v grafu?

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 14
Obrázek č.13 Nastavení maximální hodnoty dle tajné skryté hodnoty

Skryté hodnoty

Nevýhodou excelových grafů je to, že pokud skryjeme tabulku se zdrojovými dat, zmizí nám tato data i z grafu. Máme následující tabulku a z ní vytvořený graf. Řekněme, že potřebujeme tyto hodnoty skrýt, a ukazovat pouze graf. Pokud bychom tedy sloupce označily a skryly, zmizí nám hodnoty i z grafu. Mnohem lepší způsob skrývání dat je použít vlastní formát. Označíme hodnoty, které chceme skrýt, klikneme pravým tlačítkem myši, formát buněk a zde vybereme vlastní formát. Pro skrytí hodnot napište do formátu tři středníky a hodnoty zmizí. Zmizí ale pouze opticky, pokud do buněk klinete, tak tam hodnoty stále jsou. A proto nezmizeli z grafu.

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 15
Obrázek č.14 Skrytí hodnot bez toho, aby zmizely hodnoty z grafu

Nevhodně zvolený graf

Chybou je i použití nesprávného grafu pro prezentaci dat. Ne každý graf se hodí pro každou příležitost. Přitom nevhodně zvolený graf může zkazit vaši pečlivě připravenou prezentaci dat. Jako příklad lze uvést koláčový graf. I přesto, že se koláčový graf jeví jako správná volba pro prezentaci dat, které máte uspořádané do kategorií a které dohromady tvoří 100 %, tak ne vždy je to pravda. Koláčový graf je například nevhodný tehdy, pokud máte hodně datových sad. Uspořádání koláčového grafu je potom nepřehledné a pouhým okem není jasně viditelné, které kategorie dat mají stejně velikou výseč. Stejně tak se v praxi nepoužívají různé 3Dvarianty grafů jako vidíte v ukázce. Proč? Protože 3D grafy zkreslují data a pro lidské oko je těžší rozeznat, který díl koláčového grafu je největší. 

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 16
Obrázek č.15 Nevhodně zvolený graf - koláčový 3D
8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 17
Obrázek č.16 Srovnání koláčového a sloupcového grafu

Formát, formát, formát a efekty

Stejně jako u tabulek a podmíněného formátování je i přemíra formátu v grafech vždy na škodu. Dejte si pozor na barevné kombinace, rušivé pozadí grafu, různá barevná pozadí, ale i použití komplikovaných grafů. Lidé, kteří se budou na váš graf dívat ocení jednoduchost, jasně a věcně sdělená data, umírněné barvy a graf bez rušivých elementů. Stejně tak dělá graf nepřehledným to, když se v jedno grafu snažíte ukázat hodně věcí najednou. Pokud musíte prezentovat více dat, tak je daleko lepší použít více grafů. Nebo využít možností kontingenčních grafů a dynamických přehledů, které vám dovolí zobrazit více informací najednou. Pro začátek z grafu odstraňte všechny přebytečné prvky, které v grafu nemusí nutně být a držte se jednoduchosti.

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 18
Obrázek č.17 Přehnaný formát v grafu
8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 19
Obrázek č.18 Jednoduchý formát v grafu

Nepopsané osy, graf, nevíme na co se koukáme

U grafu musí být vždy na první pohled patrné, na co se díváme. To znamená, že osy grafu by měly být vždy popsány, zejména osa y. To zahrnuje popis nejen toho, co osa grafu reprezentuje, ale i například to v jakých jednotkách nebo měně. Pokud v grafu využíváte více datových sad, tak nezapomeňte na zobrazení legendy. Grafy by měl mít až na výjimky vždy nadpis, ze kterého by mělo být patrné, co graf ukazuje. Stejně tak se vždy zamyslete nad tím, zda ukazujete vaše pečlivě shromážděná data v nejlepším možném světle. Srovnejte například tyto dva grafy. Co je na prvním grafu špatně? Ten, kdo graf vytvořil zapomněl nejen popsat, co osa y představuje, ale ještě se vykašlal na formátování číselné osy. Mnohem lepší je druhý graf, kde je správně popsaná osa y, a čísla jsou zformátována s mezerami mezi tisíci, takže je ihned patrné, že se jedná o osu s miliony.

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 20
Obrázek č.19 Nepopsané osy a graf
8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 21
Obrázek č.20 Řádně popsaný graf a osy

Manipulace s rozměrem grafu

Dejte si pozor i na to, že manipulace s velikostí a rozměry grafu může kompletně změnit vyznění grafu. Zkuste si někdy pohrát s rozměry vašeho grafu a rozdíl uvidíte na první pohled. Pokud graf roztáhnete na výšku, trend bude strmější, stejně tak pokud graf roztáhnete do šířky, tak se trend na oko zploští. Nastavením nesprávného rozměru a velikosti grafu může dojít lehce ke zkreslení zobrazovaných hodnot. Graf by jste se vždy měli snažit zvětšovat v proporcích a vyvarovat se jeho výrazné deformaci ať už směrem do výšky nebo šířky.

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 22
Obrázek č.21 Zdeformovaný graf svisle
8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 23
Obrázek č.22 Zdeformovaný graf vodorovně

Nepoužívání grafů

Poslední chybou je samotné nepoužívání grafů. Někteří profesionálové zastávají názor, že data shromážděná v tabulce jsou pro prezentaci dat dostačující. A to vždy. A ač dobře strukturovaná a přehledná tabulka opravdu mnohdy ukáže daleko více informací než graf, tak graf vizuálně uživateli pomůže se rychle zorientovat v prezentovaných datech. Představte si, že vám někdo ukáže následující tabulku, a vy se v ní máte rychle zorientovat. Bude to jistě o něco náročnější, než když vám někdo ukáže toto. Kombinaci tabulky a grafu. Z grafu je hned patrné, které produkty jsou z hlediska výnosů nejúspěšnější, a na které máte v tabulce tedy zaměřit svou pozornost. Dokonce můžete ty data, která potřebujete, aby se na ně uživatel zaměřil, sladit formátově i s vaším grafem. Ulehčíte tak práci všem, kteří vaše data musejí studovat, což se jistě setká s úspěchem. 

8 nejčastějších chyb s excelovými grafy 24
Obrázek č.23 Graf v souvislosti s excelovou tabulkou

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *