Minigrafy v Excelu | 2 způsoby, jak v Excelu vytvořit minigrafy

Minigrafy v Excelu jsou přesně to, co jejich název napovídá. Jedná se o velmi malé grafy, které na rozdíl od normálních grafů sedí pouze v jedné buňce. Minigrafy v Excelu se tak skvěle hodí pro dynamické přehledy, kde potřebujete na malém kusu místa zobrazit hodně dat. Skvěle se tak hodí například pro vyjádření trendových dat v excelových dashboardech jako například v Akciovém portfoliu.

Poznámka – Minigrafy jsou dostupné v Excelech od verze 2010 a vyšší

Excelový soubor ke stažení

Minigrafy v Excelu | Sparklines

V zásadě máte dvě možnosti, jak minigrafy v Excelu vytvořit. Přímo na excelové liště Vložení existuje možnost vložit minigraf, v anglických verzích Excelu jsou tyto grafy nazvané jako sparklines. Máte na výběr ze spojnicového, sloupcového nebo grafu vzestupu a poklesu. 

V excelovém souboru máme data za prodej několika produktů (H5:AQ9). V souhrnné tabulce máme uvedené tržby za jednotlivé produkty v letech (A5:D9). Ve sloupci E5:E9 bychom chtěli zobrazit trendová data o prodejích z H5:AQ9 v podobě minigrafů.

Pro vložení minigrafu stačí označit buňku, do které chcete minigraf vložit (E5) a na kartě Vložení vybrat příslušný Minigraf. Po potvrzení se zobrazí okno minigrafu, kde vybereme oblast dat, ze kterých chceme minigraf vytvořit. Pro produkt A se jedná o data H5:AQ5. Oblast umístění je buňka, do které chceme vložit minigraf (E5). Potvrdíme vložení minigrafu a do buňky E5 se vložila zmenšenina normálního excelového grafu, tak jak vidíme na obrázku č.2.

Minigrafy v Excelu
Obrázek č.1 Minigrafy v Excelu - vložení minigrafu

Jelikož minigraf sedí v jedné buňce, tak pokud chceme minigraf větší nebo menší, musíme zvětšit nebo zmenšit buňku, ve které minigraf sedí. Minigraf je pevně spojený s buňkou ve které sedí, takže jakékoliv formátování buňky znamená, že se formátuje i graf v ní. Pokud tedy zvětšíme nebo zmenšíme šířku a výšku řádku, tak se mění i tvar minigrafu. 

Minigrafy v Excelu vytvořené tímto způsobem mají několik málo nevýhod:

  • Na výběr máte v podstatě jen ze dvou možností – buď spojnicový nebo sloupcový minigraf
  • Minigrafy mohou pracovat jen s jednou sadou dat, do minigrafu tedy nelze vložit dvě sady dat, například pro aktuální prodeje a plán prodeje
  • Každý minigraf má svou vlastní osu y, to znamená, že srovnání mezi minigrafy navzájem je tedy v podstatě nemožné, zvláště pokud máte u každého produktu velmi odlišné hodnoty na ose

V zásadě se tak minigrafy v Excelu hodí tam, kde chceme ukázat vývoje trendů nebo vývoje prodejů, ale nejde nám o porovnání těchto veličin mezi sebou.

Po vložení minigrafu se vám nahoře v liště Excelu objeví nová záložka Minigrafy, ze které můžete minigrafy formátovat, měnit zdrojová data a nebo je smazat.

Minigrafy v Excelu
Obrázek č.2 Minigrafy v Excelu / Sparklines

Minigrafy v Excelu – malé grafy v Excelu

Druhou možností, jak vytvořit minigrafy v Excelu, je vytvořit klasický graf a udělat ho velmi malým. Tato možnost vám dává větší flexibilitu v použití excelových grafů. Nejste limitování pouze sloupcovým nebo spojnicovým grafem a dokonce můžete sjednotit osy y tak, aby byly grafy porovnatelné mezi sebou. 

Pro vytvoření grafů použijeme stejná zdrojová data jako v předchozím příkladu, akorát se třemi produkty. Začneme tím, že označíme prodejní data produktu A (H5:AQ5) a na kartě Vložení vybereme klasický plošný graf. Jelikož bude graf sedět v jedné buňce, tak můžeme z grafu smazat všechny prvky jako vodicí čáry, nadpis atd. 

Než z normálního grafu uděláme minigraf, tak nejdříve musíme sjednotit osy y tak, aby byly grafy porovnatelné. Pro srovnání vidíte na obrázku č. 3 dva grafy, pro produkt A a produkt C, které mají zcela rozdílné osy y. Pro srovnání dáme oba grafy vedle sebe. U prvních minigrafů jsem zmiňovala, že jejich nevýhodou je to, že má každý graf svou vlastní osu y, a proto je v podstatě nemožné hodnoty mezi sebou porovnávat. Na stejný problém narážíme i u těchto grafů. Zatímco první graf pro produkt A má nejvyšší hodnotu osy na hodnotě 500 Kč, tak druhý graf dosahuje hodnoty 250 Kč. Pokud bychom teď osu y smazali a z těchto grafů udělali minigrafy, tak opět bude mít každý graf svou vlastní osu.

Minigrafy v Excelu
Obrázek č.3 Minigrafy v Excelu - srovnání os v grafech

Tajná sada dat

Problém s rozdílnými osami můžeme vyřešit pomocí tzv. tajné sady dat, v angličtině se tato technika označuje jako tzv. ghost série. Tajná sada dat je datová sada, kterou vložíme do grafu s jedním jediným účelem, a tím je, sjednotit osy y. A jelikož ve výsledku tato sada dat nebude v grafu viditelná, tak se jí říká tajná.

Jediné, co k vytvoření tajné sady dat potřebujeme je, najít maximální hodnotu pro všechny data v tabulce. Někde pod tabulkou spočítáme funkci MAX (E19) a označíme v této funkci všechna prodejní data (H5:AQ7). Funkce MAX vrátí nejvyšší hodnotu v datech (E19). Tuto hodnotu použijeme pro korekci všech os y u všech grafů.

Klikneme do grafu u Produktu A, vybereme Vybrat data a přidáme novou datovou sadu. Jako nadpis označíme název (D19) a jako data označíme pouze tuto jednu maximální hodnotu (E19). Po potvrzení vidíme, že se u graf produktu A změnila jeho osa. To samé uděláme i pro graf u produktu C a B. Po přidání tajných sad do grafů se osy y u všech excelových grafů sjednotí, díky čemuž budou grafy mezi sebou porovnatelné.

Minigrafy v Excelu
Obrázek č.4 Minigrafy v Excelu - tajná sada dat

Na obrázku č.5 vidíme sjednocení os y u grafů pro produkt A a produkt C.

Minigrafy v Excelu
Obrázek č.5 Minigrafy v Excelu - srovnání os po přidání tajné sady dat

Když máme tajnou sérii dat přidanou do všech grafů, tak už zbývá jen pár posledních úprav. Teď, když máme sjednocené osy u všech grafů, tak můžeme z grafu odstranit osu y i osu x, a aby byl graf, co největší, tak ještě vyplníme celý prostor grafu. Chytneme rohy grafu a roztáhneme ho po celé ploše grafu.

Zbývá poslední a to udělat z klasického grafu minigraf. Vezmeme první graf, chytíme ho a stiskneme klávesu ALT. Tím, že zmáčkneme klávesu ALT, tak můžeme graf zarovnávat do buněk. Když držíte klávesu ALT, tak se graf sám od sebe snaží zarovnat do buněk. Držíme tedy klávesu ALT a najedeme na buňku, ve které ho chceme mít (E15). Graf zmenšuje tak dlouho, až zapadne celý kompletně do jedné buňky. Toto zopakujeme pro všechny grafy.

Minigrafy v Excelu
Obrázek č.6 Minigrafy v Excelu

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *